EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adenosine diphosphate" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adenosine diphosphate را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adenosine diphosphate و همچنین مطالعه مثال برای adenosine diphosphate، اقدام به جمله سازی با کلمه adenosine diphosphate نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adenosine diphosphate در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adenosine diphosphate به کمک همین جملات با adenosine diphosphate و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adenosine diphosphate می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با adenosine diphosphate برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adenosine diphosphate را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adenosine diphosphate به انگلیسی

جمله با adenosine monophosphate جمله با adenosine triphosphate جمله با adenosis جمله با adenovirus جمله با adept جمله با adeptness جمله با adequacy جمله با adequate جمله با adequate protection جمله با adequate to(1) What is the modern definition of "adenosine diphosphate"?

(2) How to Use "adenosine diphosphate" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "adenosine diphosphate" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adenosine diphosphate" can get slippery.

(5) The Best Definition of "adenosine diphosphate" I’ve Heard So Far.

(6) "adenosine diphosphate" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "adenosine diphosphate"?

(8) What is the definition of an "adenosine diphosphate"?

(9) What Is "adenosine diphosphate"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "adenosine diphosphate" in a sentence.

(11) The Word "adenosine diphosphate" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "adenosine diphosphate".

(13) What is definition of "adenosine diphosphate" by Merriam-Webster.

(14) "adenosine diphosphate" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "adenosine diphosphate"?

(16) "adenosine diphosphate" sentence examples.

(17) "adenosine diphosphate": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adenosine diphosphate".

(19) How do you explain "adenosine diphosphate"?

(20) What can I say instead of "adenosine diphosphate"?

(21) What is a synonym for "adenosine diphosphate"?

(22) What is a antonym for "adenosine diphosphate"?

(23) What do you mean by "adenosine diphosphate"?

(24) What is another word for "adenosine diphosphate"?

(25) What is the best definition of "adenosine diphosphate"?

(26) What is "adenosine diphosphate" definition and meaning?

(27) How to use "adenosine diphosphate" in a sentence.

(28) The Word "adenosine diphosphate" in Example Sentences.

(29) "adenosine diphosphate" meaning in english, "adenosine diphosphate" definitions.

(30) Primary meanings of "adenosine diphosphate".

(31) Full definitions of "adenosine diphosphate".

(32) Full meaning of "adenosine diphosphate".

(33) The Word "adenosine diphosphate" in Example Sentences.

(34) Best definition of "adenosine diphosphate".

(35) Define "adenosine diphosphate" in one sentence, define "adenosine diphosphate" in one word.

(36) What is the meaning of "adenosine diphosphate" in a sentence.

(37) The Word "adenosine diphosphate" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "adenosine diphosphate".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adenosine diphosphate


به جای حفظ کردن لغت adenosine diphosphate ، جملات کوتاه با adenosine diphosphate را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adenosine diphosphate، جملات کوتاه مختلف با لغت adenosine diphosphate را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adenosine diphosphate، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adenosine diphosphate را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adenosine diphosphate در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adenosine diphosphate

ساختن جمله با adenosine diphosphate به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adenosine diphosphate است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adenosine diphosphate را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adenosine diphosphate ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adenosine diphosphate که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adenosine diphosphate

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adenosine diphosphate

یک جمله ساده با adenosine diphosphate از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adenosine diphosphate

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adenosine diphosphate، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adenosine diphosphate به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adenosine diphosphate بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adenosine diphosphate

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adenosine diphosphate همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adenosine diphosphate فرق دارد. در جملات پیچیده با adenosine diphosphate، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adenosine diphosphate بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adenosine diphosphate

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adenosine diphosphate همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adenosine diphosphate. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adenosine diphosphate بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adenosine diphosphate

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adenosine diphosphate و کاربرد کلمه adenosine diphosphate در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adenosine diphosphate را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adenosine diphosphate و همچنین مطالعه مثال برای adenosine diphosphate، اقدام به جمله سازی با کلمه adenosine diphosphate نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adenosine diphosphate در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adenosine diphosphate به کمک همین جملات با adenosine diphosphate و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adenosine diphosphate می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adenosine diphosphate، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adenosine diphosphate را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adenosine diphosphate در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adenosine diphosphate به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adenosine diphosphate است. با ساختن جمله برای لغت adenosine diphosphate به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان