EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adequate to" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adequate to را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adequate to و همچنین مطالعه مثال برای adequate to، اقدام به جمله سازی با کلمه adequate to نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adequate to در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adequate to به کمک همین جملات با adequate to و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adequate to می باشد.


در قسمت ذیل 44 جمله با adequate to برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adequate to را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adequate to به انگلیسی

جمله با adequately جمله با ades جمله با adf جمله با adh جمله با adha جمله با adhamiya جمله با adhd جمله با adhere جمله با adhere to جمله با adhered

(1) She isn't adequate to the task.

(2) Is your salary adequate to support your family?

(3) Her inheritance gave her a purse adequate to satisfy all her needs and wants.

(4) Above all we have to go beyond words and images and concepts. No imaginative vision or conceptual framework is adequate to the great reality.

(5) We use it on my little dogs and the medium brush seems adequate to keep up with even hairy dogs.

(6) These drove against a ROK Army with few anti-tank weapons adequate to deal with the Soviet T-34s(7) What is the modern definition of "adequate to"?

(8) How to Use "adequate to" with Example Sentences.

(9) If you had to explain to someone who was learning English what "adequate to" is, what would you say?

(10) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adequate to" can get slippery.

(11) The Best Definition of "adequate to" I’ve Heard So Far.

(12) "adequate to" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(13) What is the best definition of "adequate to"?

(14) What is the definition of an "adequate to"?

(15) What Is "adequate to"? Detailed Definition and Meaning.

(16) Use "adequate to" in a sentence.

(17) The Word "adequate to" in Example Sentences.

(18) English Sentences with Audio Using the Word "adequate to".

(19) What is definition of "adequate to" by Merriam-Webster.

(20) "adequate to" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(21) How do you write a good sentence with "adequate to"?

(22) "adequate to" sentence examples.

(23) "adequate to": In a Sentence.

(24) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adequate to".

(25) How do you explain "adequate to"?

(26) What can I say instead of "adequate to"?

(27) What is a synonym for "adequate to"?

(28) What is a antonym for "adequate to"?

(29) What do you mean by "adequate to"?

(30) What is another word for "adequate to"?

(31) What is the best definition of "adequate to"?

(32) What is "adequate to" definition and meaning?

(33) How to use "adequate to" in a sentence.

(34) The Word "adequate to" in Example Sentences.

(35) "adequate to" meaning in english, "adequate to" definitions.

(36) Primary meanings of "adequate to".

(37) Full definitions of "adequate to".

(38) Full meaning of "adequate to".

(39) The Word "adequate to" in Example Sentences.

(40) Best definition of "adequate to".

(41) Define "adequate to" in one sentence, define "adequate to" in one word.

(42) What is the meaning of "adequate to" in a sentence.

(43) The Word "adequate to" in Example Sentences.

(44) What is the origin and root of "adequate to".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adequate to


به جای حفظ کردن لغت adequate to ، جملات کوتاه با adequate to را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adequate to، جملات کوتاه مختلف با لغت adequate to را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adequate to، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adequate to را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adequate to در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adequate to

ساختن جمله با adequate to به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adequate to است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adequate to را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adequate to ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adequate to که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adequate to

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adequate to

یک جمله ساده با adequate to از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adequate to

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adequate to، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adequate to به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adequate to بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adequate to

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adequate to همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adequate to فرق دارد. در جملات پیچیده با adequate to، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adequate to بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adequate to

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adequate to همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adequate to. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adequate to بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adequate to

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adequate to و کاربرد کلمه adequate to در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adequate to را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adequate to و همچنین مطالعه مثال برای adequate to، اقدام به جمله سازی با کلمه adequate to نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adequate to در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adequate to به کمک همین جملات با adequate to و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adequate to می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adequate to، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adequate to را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adequate to در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adequate to به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adequate to است. با ساختن جمله برای لغت adequate to به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان