EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adequate protection" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adequate protection را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adequate protection و همچنین مطالعه مثال برای adequate protection، اقدام به جمله سازی با کلمه adequate protection نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adequate protection در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adequate protection به کمک همین جملات با adequate protection و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adequate protection می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با adequate protection برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adequate protection را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adequate protection به انگلیسی

جمله با adequate to جمله با adequately جمله با ades جمله با adf جمله با adh جمله با adha جمله با adhamiya جمله با adhd جمله با adhere جمله با adhere to(1) What is the modern definition of "adequate protection"?

(2) How to Use "adequate protection" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "adequate protection" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adequate protection" can get slippery.

(5) The Best Definition of "adequate protection" I’ve Heard So Far.

(6) "adequate protection" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "adequate protection"?

(8) What is the definition of an "adequate protection"?

(9) What Is "adequate protection"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "adequate protection" in a sentence.

(11) The Word "adequate protection" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "adequate protection".

(13) What is definition of "adequate protection" by Merriam-Webster.

(14) "adequate protection" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "adequate protection"?

(16) "adequate protection" sentence examples.

(17) "adequate protection": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adequate protection".

(19) How do you explain "adequate protection"?

(20) What can I say instead of "adequate protection"?

(21) What is a synonym for "adequate protection"?

(22) What is a antonym for "adequate protection"?

(23) What do you mean by "adequate protection"?

(24) What is another word for "adequate protection"?

(25) What is the best definition of "adequate protection"?

(26) What is "adequate protection" definition and meaning?

(27) How to use "adequate protection" in a sentence.

(28) The Word "adequate protection" in Example Sentences.

(29) "adequate protection" meaning in english, "adequate protection" definitions.

(30) Primary meanings of "adequate protection".

(31) Full definitions of "adequate protection".

(32) Full meaning of "adequate protection".

(33) The Word "adequate protection" in Example Sentences.

(34) Best definition of "adequate protection".

(35) Define "adequate protection" in one sentence, define "adequate protection" in one word.

(36) What is the meaning of "adequate protection" in a sentence.

(37) The Word "adequate protection" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "adequate protection".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adequate protection


به جای حفظ کردن لغت adequate protection ، جملات کوتاه با adequate protection را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adequate protection، جملات کوتاه مختلف با لغت adequate protection را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adequate protection، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adequate protection را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adequate protection در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adequate protection

ساختن جمله با adequate protection به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adequate protection است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adequate protection را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adequate protection ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adequate protection که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adequate protection

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adequate protection

یک جمله ساده با adequate protection از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adequate protection

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adequate protection، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adequate protection به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adequate protection بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adequate protection

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adequate protection همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adequate protection فرق دارد. در جملات پیچیده با adequate protection، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adequate protection بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adequate protection

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adequate protection همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adequate protection. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adequate protection بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adequate protection

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adequate protection و کاربرد کلمه adequate protection در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adequate protection را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adequate protection و همچنین مطالعه مثال برای adequate protection، اقدام به جمله سازی با کلمه adequate protection نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adequate protection در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adequate protection به کمک همین جملات با adequate protection و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adequate protection می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adequate protection، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adequate protection را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adequate protection در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adequate protection به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adequate protection است. با ساختن جمله برای لغت adequate protection به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان