EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adenosine monophosphate" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adenosine monophosphate را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adenosine monophosphate و همچنین مطالعه مثال برای adenosine monophosphate، اقدام به جمله سازی با کلمه adenosine monophosphate نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adenosine monophosphate در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adenosine monophosphate به کمک همین جملات با adenosine monophosphate و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adenosine monophosphate می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با adenosine monophosphate برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adenosine monophosphate را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adenosine monophosphate به انگلیسی

جمله با adenosine triphosphate جمله با adenosis جمله با adenovirus جمله با adept جمله با adeptness جمله با adequacy جمله با adequate جمله با adequate protection جمله با adequate to جمله با adequately(1) What is the modern definition of "adenosine monophosphate"?

(2) How to Use "adenosine monophosphate" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "adenosine monophosphate" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adenosine monophosphate" can get slippery.

(5) The Best Definition of "adenosine monophosphate" I’ve Heard So Far.

(6) "adenosine monophosphate" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "adenosine monophosphate"?

(8) What is the definition of an "adenosine monophosphate"?

(9) What Is "adenosine monophosphate"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "adenosine monophosphate" in a sentence.

(11) The Word "adenosine monophosphate" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "adenosine monophosphate".

(13) What is definition of "adenosine monophosphate" by Merriam-Webster.

(14) "adenosine monophosphate" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "adenosine monophosphate"?

(16) "adenosine monophosphate" sentence examples.

(17) "adenosine monophosphate": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adenosine monophosphate".

(19) How do you explain "adenosine monophosphate"?

(20) What can I say instead of "adenosine monophosphate"?

(21) What is a synonym for "adenosine monophosphate"?

(22) What is a antonym for "adenosine monophosphate"?

(23) What do you mean by "adenosine monophosphate"?

(24) What is another word for "adenosine monophosphate"?

(25) What is the best definition of "adenosine monophosphate"?

(26) What is "adenosine monophosphate" definition and meaning?

(27) How to use "adenosine monophosphate" in a sentence.

(28) The Word "adenosine monophosphate" in Example Sentences.

(29) "adenosine monophosphate" meaning in english, "adenosine monophosphate" definitions.

(30) Primary meanings of "adenosine monophosphate".

(31) Full definitions of "adenosine monophosphate".

(32) Full meaning of "adenosine monophosphate".

(33) The Word "adenosine monophosphate" in Example Sentences.

(34) Best definition of "adenosine monophosphate".

(35) Define "adenosine monophosphate" in one sentence, define "adenosine monophosphate" in one word.

(36) What is the meaning of "adenosine monophosphate" in a sentence.

(37) The Word "adenosine monophosphate" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "adenosine monophosphate".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adenosine monophosphate


به جای حفظ کردن لغت adenosine monophosphate ، جملات کوتاه با adenosine monophosphate را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adenosine monophosphate، جملات کوتاه مختلف با لغت adenosine monophosphate را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adenosine monophosphate، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adenosine monophosphate را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adenosine monophosphate در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adenosine monophosphate

ساختن جمله با adenosine monophosphate به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adenosine monophosphate است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adenosine monophosphate را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adenosine monophosphate ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adenosine monophosphate که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adenosine monophosphate

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adenosine monophosphate

یک جمله ساده با adenosine monophosphate از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adenosine monophosphate

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adenosine monophosphate، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adenosine monophosphate به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adenosine monophosphate بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adenosine monophosphate

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adenosine monophosphate همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adenosine monophosphate فرق دارد. در جملات پیچیده با adenosine monophosphate، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adenosine monophosphate بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adenosine monophosphate

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adenosine monophosphate همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adenosine monophosphate. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adenosine monophosphate بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adenosine monophosphate

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adenosine monophosphate و کاربرد کلمه adenosine monophosphate در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adenosine monophosphate را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adenosine monophosphate و همچنین مطالعه مثال برای adenosine monophosphate، اقدام به جمله سازی با کلمه adenosine monophosphate نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adenosine monophosphate در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adenosine monophosphate به کمک همین جملات با adenosine monophosphate و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adenosine monophosphate می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adenosine monophosphate، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adenosine monophosphate را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adenosine monophosphate در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adenosine monophosphate به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adenosine monophosphate است. با ساختن جمله برای لغت adenosine monophosphate به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان