EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adding machine" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adding machine را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adding machine و همچنین مطالعه مثال برای adding machine، اقدام به جمله سازی با کلمه adding machine نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adding machine در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adding machine به کمک همین جملات با adding machine و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adding machine می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با adding machine برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adding machine را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adding machine به انگلیسی

جمله با addington جمله با addis جمله با addis ababa جمله با addison جمله با addition جمله با addition reaction جمله با additional جمله با additional charge جمله با additional costs جمله با additional investment(1) What is the modern definition of "adding machine"?

(2) How to Use "adding machine" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "adding machine" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adding machine" can get slippery.

(5) The Best Definition of "adding machine" I’ve Heard So Far.

(6) "adding machine" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "adding machine"?

(8) What is the definition of an "adding machine"?

(9) What Is "adding machine"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "adding machine" in a sentence.

(11) The Word "adding machine" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "adding machine".

(13) What is definition of "adding machine" by Merriam-Webster.

(14) "adding machine" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "adding machine"?

(16) "adding machine" sentence examples.

(17) "adding machine": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adding machine".

(19) How do you explain "adding machine"?

(20) What can I say instead of "adding machine"?

(21) What is a synonym for "adding machine"?

(22) What is a antonym for "adding machine"?

(23) What do you mean by "adding machine"?

(24) What is another word for "adding machine"?

(25) What is the best definition of "adding machine"?

(26) What is "adding machine" definition and meaning?

(27) How to use "adding machine" in a sentence.

(28) The Word "adding machine" in Example Sentences.

(29) "adding machine" meaning in english, "adding machine" definitions.

(30) Primary meanings of "adding machine".

(31) Full definitions of "adding machine".

(32) Full meaning of "adding machine".

(33) The Word "adding machine" in Example Sentences.

(34) Best definition of "adding machine".

(35) Define "adding machine" in one sentence, define "adding machine" in one word.

(36) What is the meaning of "adding machine" in a sentence.

(37) The Word "adding machine" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "adding machine".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adding machine


به جای حفظ کردن لغت adding machine ، جملات کوتاه با adding machine را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adding machine، جملات کوتاه مختلف با لغت adding machine را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adding machine، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adding machine را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adding machine در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adding machine

ساختن جمله با adding machine به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adding machine است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adding machine را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adding machine ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adding machine که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adding machine

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adding machine

یک جمله ساده با adding machine از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adding machine

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adding machine، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adding machine به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adding machine بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adding machine

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adding machine همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adding machine فرق دارد. در جملات پیچیده با adding machine، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adding machine بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adding machine

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adding machine همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adding machine. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adding machine بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adding machine

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adding machine و کاربرد کلمه adding machine در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adding machine را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adding machine و همچنین مطالعه مثال برای adding machine، اقدام به جمله سازی با کلمه adding machine نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adding machine در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adding machine به کمک همین جملات با adding machine و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adding machine می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adding machine، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adding machine را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adding machine در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adding machine به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adding machine است. با ساختن جمله برای لغت adding machine به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان