EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "addis ababa" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات addis ababa را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه addis ababa و همچنین مطالعه مثال برای addis ababa، اقدام به جمله سازی با کلمه addis ababa نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از addis ababa در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه addis ababa به کمک همین جملات با addis ababa و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت addis ababa می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با addis ababa برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با addis ababa را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با addis ababa به انگلیسی

جمله با addison جمله با addition جمله با addition reaction جمله با additional جمله با additional charge جمله با additional costs جمله با additional investment جمله با additional item جمله با additionally جمله با additions

(1) took her to a nearby fistula hospital in addis ababa(2) What is the modern definition of "addis ababa"?

(3) How to Use "addis ababa" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "addis ababa" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "addis ababa" can get slippery.

(6) The Best Definition of "addis ababa" I’ve Heard So Far.

(7) "addis ababa" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "addis ababa"?

(9) What is the definition of an "addis ababa"?

(10) What Is "addis ababa"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "addis ababa" in a sentence.

(12) The Word "addis ababa" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "addis ababa".

(14) What is definition of "addis ababa" by Merriam-Webster.

(15) "addis ababa" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "addis ababa"?

(17) "addis ababa" sentence examples.

(18) "addis ababa": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "addis ababa".

(20) How do you explain "addis ababa"?

(21) What can I say instead of "addis ababa"?

(22) What is a synonym for "addis ababa"?

(23) What is a antonym for "addis ababa"?

(24) What do you mean by "addis ababa"?

(25) What is another word for "addis ababa"?

(26) What is the best definition of "addis ababa"?

(27) What is "addis ababa" definition and meaning?

(28) How to use "addis ababa" in a sentence.

(29) The Word "addis ababa" in Example Sentences.

(30) "addis ababa" meaning in english, "addis ababa" definitions.

(31) Primary meanings of "addis ababa".

(32) Full definitions of "addis ababa".

(33) Full meaning of "addis ababa".

(34) The Word "addis ababa" in Example Sentences.

(35) Best definition of "addis ababa".

(36) Define "addis ababa" in one sentence, define "addis ababa" in one word.

(37) What is the meaning of "addis ababa" in a sentence.

(38) The Word "addis ababa" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "addis ababa".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با addis ababa


به جای حفظ کردن لغت addis ababa ، جملات کوتاه با addis ababa را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی addis ababa، جملات کوتاه مختلف با لغت addis ababa را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی addis ababa، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه addis ababa را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از addis ababa در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه addis ababa

ساختن جمله با addis ababa به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی addis ababa است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت addis ababa را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت addis ababa ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه addis ababa که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با addis ababa

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با addis ababa

یک جمله ساده با addis ababa از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با addis ababa

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با addis ababa، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با addis ababa به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با addis ababa بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با addis ababa

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با addis ababa همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با addis ababa فرق دارد. در جملات پیچیده با addis ababa، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با addis ababa بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با addis ababa

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با addis ababa همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت addis ababa. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با addis ababa بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با addis ababa

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با addis ababa و کاربرد کلمه addis ababa در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات addis ababa را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه addis ababa و همچنین مطالعه مثال برای addis ababa، اقدام به جمله سازی با کلمه addis ababa نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از addis ababa در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه addis ababa به کمک همین جملات با addis ababa و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت addis ababa می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی addis ababa، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه addis ababa را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از addis ababa در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با addis ababa به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی addis ababa است. با ساختن جمله برای لغت addis ababa به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان