EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "addition reaction" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات addition reaction را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه addition reaction و همچنین مطالعه مثال برای addition reaction، اقدام به جمله سازی با کلمه addition reaction نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از addition reaction در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه addition reaction به کمک همین جملات با addition reaction و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت addition reaction می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با addition reaction برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با addition reaction را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با addition reaction به انگلیسی

جمله با additional جمله با additional charge جمله با additional costs جمله با additional investment جمله با additional item جمله با additionally جمله با additions جمله با additive جمله با additives جمله با additivity

(1) An addition reaction is the reverse of an elimination reaction.(2) What is the modern definition of "addition reaction"?

(3) How to Use "addition reaction" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "addition reaction" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "addition reaction" can get slippery.

(6) The Best Definition of "addition reaction" I’ve Heard So Far.

(7) "addition reaction" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "addition reaction"?

(9) What is the definition of an "addition reaction"?

(10) What Is "addition reaction"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "addition reaction" in a sentence.

(12) The Word "addition reaction" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "addition reaction".

(14) What is definition of "addition reaction" by Merriam-Webster.

(15) "addition reaction" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "addition reaction"?

(17) "addition reaction" sentence examples.

(18) "addition reaction": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "addition reaction".

(20) How do you explain "addition reaction"?

(21) What can I say instead of "addition reaction"?

(22) What is a synonym for "addition reaction"?

(23) What is a antonym for "addition reaction"?

(24) What do you mean by "addition reaction"?

(25) What is another word for "addition reaction"?

(26) What is the best definition of "addition reaction"?

(27) What is "addition reaction" definition and meaning?

(28) How to use "addition reaction" in a sentence.

(29) The Word "addition reaction" in Example Sentences.

(30) "addition reaction" meaning in english, "addition reaction" definitions.

(31) Primary meanings of "addition reaction".

(32) Full definitions of "addition reaction".

(33) Full meaning of "addition reaction".

(34) The Word "addition reaction" in Example Sentences.

(35) Best definition of "addition reaction".

(36) Define "addition reaction" in one sentence, define "addition reaction" in one word.

(37) What is the meaning of "addition reaction" in a sentence.

(38) The Word "addition reaction" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "addition reaction".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با addition reaction


به جای حفظ کردن لغت addition reaction ، جملات کوتاه با addition reaction را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی addition reaction، جملات کوتاه مختلف با لغت addition reaction را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی addition reaction، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه addition reaction را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از addition reaction در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه addition reaction

ساختن جمله با addition reaction به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی addition reaction است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت addition reaction را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت addition reaction ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه addition reaction که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با addition reaction

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با addition reaction

یک جمله ساده با addition reaction از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با addition reaction

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با addition reaction، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با addition reaction به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با addition reaction بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با addition reaction

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با addition reaction همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با addition reaction فرق دارد. در جملات پیچیده با addition reaction، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با addition reaction بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با addition reaction

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با addition reaction همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت addition reaction. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با addition reaction بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با addition reaction

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با addition reaction و کاربرد کلمه addition reaction در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات addition reaction را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه addition reaction و همچنین مطالعه مثال برای addition reaction، اقدام به جمله سازی با کلمه addition reaction نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از addition reaction در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه addition reaction به کمک همین جملات با addition reaction و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت addition reaction می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی addition reaction، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه addition reaction را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از addition reaction در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با addition reaction به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی addition reaction است. با ساختن جمله برای لغت addition reaction به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان