EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "add character" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات add character را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه add character و همچنین مطالعه مثال برای add character، اقدام به جمله سازی با کلمه add character نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از add character در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه add character به کمک همین جملات با add character و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت add character می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با add character برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با add character را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با add character به انگلیسی

جمله با add color جمله با add fuel to the flames جمله با add in جمله با add insult to injury جمله با add on جمله با add to جمله با add together جمله با add up جمله با add up to جمله با addable(0) What is the modern definition of "add character"?

(1) How to Use "add character" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "add character" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "add character" can get slippery.

(4) The Best Definition of "add character" I’ve Heard So Far.

(5) "add character" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "add character"?

(7) What is the definition of an "add character"?

(8) What Is "add character"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "add character" in a sentence.

(10) The Word "add character" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "add character".

(12) What is definition of "add character" by Merriam-Webster.

(13) "add character" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "add character"?

(15) "add character" sentence examples.

(16) "add character": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "add character".

(18) How do you explain "add character"?

(19) What can I say instead of "add character"?

(20) What is a synonym for "add character"?

(21) What is a antonym for "add character"?

(22) What do you mean by "add character"?

(23) What is another word for "add character"?

(24) What is the best definition of "add character"?

(25) What is "add character" definition and meaning?

(26) How to use "add character" in a sentence.

(27) The Word "add character" in Example Sentences.

(28) "add character" meaning in english, "add character" definitions.

(29) Primary meanings of "add character".

(30) Full definitions of "add character".

(31) Full meaning of "add character".

(32) The Word "add character" in Example Sentences.

(33) Best definition of "add character".

(34) Define "add character" in one sentence, define "add character" in one word.

(35) What is the meaning of "add character" in a sentence.

(36) The Word "add character" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "add character".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با add character


به جای حفظ کردن لغت add character ، جملات کوتاه با add character را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add character، جملات کوتاه مختلف با لغت add character را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add character، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه add character را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از add character در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه add character

ساختن جمله با add character به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی add character است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت add character را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت add character ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه add character که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با add character

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با add character

یک جمله ساده با add character از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با add character

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با add character، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با add character به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با add character بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با add character

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با add character همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با add character فرق دارد. در جملات پیچیده با add character، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با add character بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با add character

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با add character همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت add character. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با add character بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با add character

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با add character و کاربرد کلمه add character در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات add character را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه add character و همچنین مطالعه مثال برای add character، اقدام به جمله سازی با کلمه add character نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از add character در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه add character به کمک همین جملات با add character و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت add character می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add character، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه add character را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از add character در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با add character به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی add character است. با ساختن جمله برای لغت add character به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان