EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "add in" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات add in را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه add in و همچنین مطالعه مثال برای add in، اقدام به جمله سازی با کلمه add in نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از add in در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه add in به کمک همین جملات با add in و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت add in می باشد.


در قسمت ذیل 53 جمله با add in برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با add in را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با add in به انگلیسی

جمله با add insult to injury جمله با add on جمله با add to جمله با add together جمله با add up جمله با add up to جمله با addable جمله با addams جمله با addan جمله با addar

(1) Whoever has succeeded in the great attempt to be a friend's friend; whoever has won a lovely woman, add in his jubilation!

(2) Yes. Can you add in a garlic dipping sauce to that.

(3) Sure, i will add in the notes a request for a little bit of sugar.

(4) Except for the reason of not showing indirect route if got direct,wat else need to add in?

(5) The first step to making an improper fraction from a mixed number is to multiply the denominator to the integer and add in the numerator.

(6) While the game itself must be programmed to take advantage of the 3D technology, titles may be patched to add in the functionality retroactively.

(7) and we can add in new data.

(8) so add in five percent, 10 percent more food.

(9) you add in some sugar after beating those eggs.

(10) after you put in the rice, add in plenty of water.


جمله با "add in"(11) i prefer fried fish at least add in a social point of view

(12) but, if one should add in the shop's yearly contract fees,...

(13) i'm going to add in the community of some people with c. diff.

(14) What is the name of the tube that helps add in animal digestion

(15) and as it became cheaper, bread manufacturers decided to add in all kinds of things.(16) What is the modern definition of "add in"?

(17) How to Use "add in" with Example Sentences.

(18) If you had to explain to someone who was learning English what "add in" is, what would you say?

(19) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "add in" can get slippery.

(20) The Best Definition of "add in" I’ve Heard So Far.

(21) "add in" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(22) What is the best definition of "add in"?

(23) What is the definition of an "add in"?

(24) What Is "add in"? Detailed Definition and Meaning.

(25) Use "add in" in a sentence.

(26) The Word "add in" in Example Sentences.

(27) English Sentences with Audio Using the Word "add in".

(28) What is definition of "add in" by Merriam-Webster.

(29) "add in" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(30) How do you write a good sentence with "add in"?

(31) "add in" sentence examples.

(32) "add in": In a Sentence.

(33) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "add in".

(34) How do you explain "add in"?

(35) What can I say instead of "add in"?

(36) What is a synonym for "add in"?

(37) What is a antonym for "add in"?

(38) What do you mean by "add in"?

(39) What is another word for "add in"?

(40) What is the best definition of "add in"?

(41) What is "add in" definition and meaning?

(42) How to use "add in" in a sentence.

(43) The Word "add in" in Example Sentences.

(44) "add in" meaning in english, "add in" definitions.

(45) Primary meanings of "add in".

(46) Full definitions of "add in".

(47) Full meaning of "add in".

(48) The Word "add in" in Example Sentences.

(49) Best definition of "add in".

(50) Define "add in" in one sentence, define "add in" in one word.

(51) What is the meaning of "add in" in a sentence.

(52) The Word "add in" in Example Sentences.

(53) What is the origin and root of "add in".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با add in


به جای حفظ کردن لغت add in ، جملات کوتاه با add in را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add in، جملات کوتاه مختلف با لغت add in را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add in، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه add in را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از add in در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه add in

ساختن جمله با add in به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی add in است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت add in را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت add in ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه add in که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با add in

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با add in

یک جمله ساده با add in از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با add in

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با add in، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با add in به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با add in بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با add in

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با add in همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با add in فرق دارد. در جملات پیچیده با add in، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با add in بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با add in

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با add in همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت add in. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با add in بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با add in

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با add in و کاربرد کلمه add in در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات add in را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه add in و همچنین مطالعه مثال برای add in، اقدام به جمله سازی با کلمه add in نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از add in در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه add in به کمک همین جملات با add in و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت add in می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add in، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه add in را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از add in در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با add in به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی add in است. با ساختن جمله برای لغت add in به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان