EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "add color" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات add color را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه add color و همچنین مطالعه مثال برای add color، اقدام به جمله سازی با کلمه add color نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از add color در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه add color به کمک همین جملات با add color و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت add color می باشد.


در قسمت ذیل 42 جمله با add color برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با add color را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با add color به انگلیسی

جمله با add fuel to the flames جمله با add in جمله با add insult to injury جمله با add on جمله با add to جمله با add together جمله با add up جمله با add up to جمله با addable جمله با addams

(1) This is the perfect way to add color while still having a protective covering.

(2) The photos are all black & white - they need to add color photos so people can compare what something looks like after they've gone through it.

(3) The seasoning is used in many cuisines to add color and flavor to cooked foods.

(4) The distillate can be bottled clear to produce a Blanche or la Bleue absinthe A second step can add color to the liquid using artificial or natural coloring.(5) What is the modern definition of "add color"?

(6) How to Use "add color" with Example Sentences.

(7) If you had to explain to someone who was learning English what "add color" is, what would you say?

(8) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "add color" can get slippery.

(9) The Best Definition of "add color" I’ve Heard So Far.

(10) "add color" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(11) What is the best definition of "add color"?

(12) What is the definition of an "add color"?

(13) What Is "add color"? Detailed Definition and Meaning.

(14) Use "add color" in a sentence.

(15) The Word "add color" in Example Sentences.

(16) English Sentences with Audio Using the Word "add color".

(17) What is definition of "add color" by Merriam-Webster.

(18) "add color" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(19) How do you write a good sentence with "add color"?

(20) "add color" sentence examples.

(21) "add color": In a Sentence.

(22) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "add color".

(23) How do you explain "add color"?

(24) What can I say instead of "add color"?

(25) What is a synonym for "add color"?

(26) What is a antonym for "add color"?

(27) What do you mean by "add color"?

(28) What is another word for "add color"?

(29) What is the best definition of "add color"?

(30) What is "add color" definition and meaning?

(31) How to use "add color" in a sentence.

(32) The Word "add color" in Example Sentences.

(33) "add color" meaning in english, "add color" definitions.

(34) Primary meanings of "add color".

(35) Full definitions of "add color".

(36) Full meaning of "add color".

(37) The Word "add color" in Example Sentences.

(38) Best definition of "add color".

(39) Define "add color" in one sentence, define "add color" in one word.

(40) What is the meaning of "add color" in a sentence.

(41) The Word "add color" in Example Sentences.

(42) What is the origin and root of "add color".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با add color


به جای حفظ کردن لغت add color ، جملات کوتاه با add color را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add color، جملات کوتاه مختلف با لغت add color را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add color، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه add color را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از add color در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه add color

ساختن جمله با add color به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی add color است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت add color را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت add color ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه add color که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با add color

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با add color

یک جمله ساده با add color از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با add color

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با add color، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با add color به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با add color بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با add color

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با add color همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با add color فرق دارد. در جملات پیچیده با add color، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با add color بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با add color

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با add color همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت add color. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با add color بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با add color

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با add color و کاربرد کلمه add color در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات add color را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه add color و همچنین مطالعه مثال برای add color، اقدام به جمله سازی با کلمه add color نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از add color در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه add color به کمک همین جملات با add color و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت add color می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add color، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه add color را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از add color در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با add color به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی add color است. با ساختن جمله برای لغت add color به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان