EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "add fuel to the flames" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات add fuel to the flames را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه add fuel to the flames و همچنین مطالعه مثال برای add fuel to the flames، اقدام به جمله سازی با کلمه add fuel to the flames نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از add fuel to the flames در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه add fuel to the flames به کمک همین جملات با add fuel to the flames و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت add fuel to the flames می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با add fuel to the flames برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با add fuel to the flames را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با add fuel to the flames به انگلیسی

جمله با add in جمله با add insult to injury جمله با add on جمله با add to جمله با add together جمله با add up جمله با add up to جمله با addable جمله با addams جمله با addan(0) What is the modern definition of "add fuel to the flames"?

(1) How to Use "add fuel to the flames" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "add fuel to the flames" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "add fuel to the flames" can get slippery.

(4) The Best Definition of "add fuel to the flames" I’ve Heard So Far.

(5) "add fuel to the flames" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "add fuel to the flames"?

(7) What is the definition of an "add fuel to the flames"?

(8) What Is "add fuel to the flames"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "add fuel to the flames" in a sentence.

(10) The Word "add fuel to the flames" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "add fuel to the flames".

(12) What is definition of "add fuel to the flames" by Merriam-Webster.

(13) "add fuel to the flames" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "add fuel to the flames"?

(15) "add fuel to the flames" sentence examples.

(16) "add fuel to the flames": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "add fuel to the flames".

(18) How do you explain "add fuel to the flames"?

(19) What can I say instead of "add fuel to the flames"?

(20) What is a synonym for "add fuel to the flames"?

(21) What is a antonym for "add fuel to the flames"?

(22) What do you mean by "add fuel to the flames"?

(23) What is another word for "add fuel to the flames"?

(24) What is the best definition of "add fuel to the flames"?

(25) What is "add fuel to the flames" definition and meaning?

(26) How to use "add fuel to the flames" in a sentence.

(27) The Word "add fuel to the flames" in Example Sentences.

(28) "add fuel to the flames" meaning in english, "add fuel to the flames" definitions.

(29) Primary meanings of "add fuel to the flames".

(30) Full definitions of "add fuel to the flames".

(31) Full meaning of "add fuel to the flames".

(32) The Word "add fuel to the flames" in Example Sentences.

(33) Best definition of "add fuel to the flames".

(34) Define "add fuel to the flames" in one sentence, define "add fuel to the flames" in one word.

(35) What is the meaning of "add fuel to the flames" in a sentence.

(36) The Word "add fuel to the flames" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "add fuel to the flames".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با add fuel to the flames


به جای حفظ کردن لغت add fuel to the flames ، جملات کوتاه با add fuel to the flames را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add fuel to the flames، جملات کوتاه مختلف با لغت add fuel to the flames را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add fuel to the flames، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه add fuel to the flames را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از add fuel to the flames در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه add fuel to the flames

ساختن جمله با add fuel to the flames به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی add fuel to the flames است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت add fuel to the flames را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت add fuel to the flames ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه add fuel to the flames که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با add fuel to the flames

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با add fuel to the flames

یک جمله ساده با add fuel to the flames از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با add fuel to the flames

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با add fuel to the flames، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با add fuel to the flames به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با add fuel to the flames بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با add fuel to the flames

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با add fuel to the flames همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با add fuel to the flames فرق دارد. در جملات پیچیده با add fuel to the flames، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با add fuel to the flames بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با add fuel to the flames

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با add fuel to the flames همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت add fuel to the flames. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با add fuel to the flames بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با add fuel to the flames

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با add fuel to the flames و کاربرد کلمه add fuel to the flames در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات add fuel to the flames را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه add fuel to the flames و همچنین مطالعه مثال برای add fuel to the flames، اقدام به جمله سازی با کلمه add fuel to the flames نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از add fuel to the flames در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه add fuel to the flames به کمک همین جملات با add fuel to the flames و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت add fuel to the flames می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی add fuel to the flames، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه add fuel to the flames را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از add fuel to the flames در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با add fuel to the flames به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی add fuel to the flames است. با ساختن جمله برای لغت add fuel to the flames به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان