EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accessory nerve" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accessory nerve را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accessory nerve و همچنین مطالعه مثال برای accessory nerve، اقدام به جمله سازی با کلمه accessory nerve نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accessory nerve در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accessory nerve به کمک همین جملات با accessory nerve و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accessory nerve می باشد.


در قسمت ذیل 44 جمله با accessory nerve برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accessory nerve را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با accessory nerve به انگلیسی

جمله با acciaccatura جمله با accidence جمله با accident جمله با accident insurance جمله با accident prevention جمله با accident prone جمله با accident report جمله با accidental جمله با accidental damage جمله با accidental injury

(1) It is possible to reconstruct respiratory function by transposition of accessory nerve to phrenic nerve in the rats with upper cervical cord injuries.

(2) Objective:To provide microanatomical data for respiratory function reconstruction by transposition of accessory nerve to phrenic nerve in rats with upper cervical cord injuries.

(3) To establish the experimental model of the respiratory function reconstruction in the rats with upper cervical cord injuries through transposition of accessory nerve and phrenic nerve reconstruction.

(4) Objective:To provide microanatomical data for respiratory function reconstruction by transposition of accessory nerve to phrenic nerve in rats with upper cervical cord injuries.

(5) Objective: To observe the rami communicans between the spinal accessory nerve and the cervical plexus by dissection in order to provide a reliable anatomical basis for clinical application.

(6) The lower part of trapezius muscle was supplied by accessory nerve.(7) What is the modern definition of "accessory nerve"?

(8) How to Use "accessory nerve" with Example Sentences.

(9) If you had to explain to someone who was learning English what "accessory nerve" is, what would you say?

(10) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accessory nerve" can get slippery.

(11) The Best Definition of "accessory nerve" I’ve Heard So Far.

(12) "accessory nerve" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(13) What is the best definition of "accessory nerve"?

(14) What is the definition of an "accessory nerve"?

(15) What Is "accessory nerve"? Detailed Definition and Meaning.

(16) Use "accessory nerve" in a sentence.

(17) The Word "accessory nerve" in Example Sentences.

(18) English Sentences with Audio Using the Word "accessory nerve".

(19) What is definition of "accessory nerve" by Merriam-Webster.

(20) "accessory nerve" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(21) How do you write a good sentence with "accessory nerve"?

(22) "accessory nerve" sentence examples.

(23) "accessory nerve": In a Sentence.

(24) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accessory nerve".

(25) How do you explain "accessory nerve"?

(26) What can I say instead of "accessory nerve"?

(27) What is a synonym for "accessory nerve"?

(28) What is a antonym for "accessory nerve"?

(29) What do you mean by "accessory nerve"?

(30) What is another word for "accessory nerve"?

(31) What is the best definition of "accessory nerve"?

(32) What is "accessory nerve" definition and meaning?

(33) How to use "accessory nerve" in a sentence.

(34) The Word "accessory nerve" in Example Sentences.

(35) "accessory nerve" meaning in english, "accessory nerve" definitions.

(36) Primary meanings of "accessory nerve".

(37) Full definitions of "accessory nerve".

(38) Full meaning of "accessory nerve".

(39) The Word "accessory nerve" in Example Sentences.

(40) Best definition of "accessory nerve".

(41) Define "accessory nerve" in one sentence, define "accessory nerve" in one word.

(42) What is the meaning of "accessory nerve" in a sentence.

(43) The Word "accessory nerve" in Example Sentences.

(44) What is the origin and root of "accessory nerve".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accessory nerve


به جای حفظ کردن لغت accessory nerve ، جملات کوتاه با accessory nerve را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accessory nerve، جملات کوتاه مختلف با لغت accessory nerve را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accessory nerve، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accessory nerve را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accessory nerve در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accessory nerve

ساختن جمله با accessory nerve به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accessory nerve است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accessory nerve را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accessory nerve ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accessory nerve که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با accessory nerve

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accessory nerve

یک جمله ساده با accessory nerve از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accessory nerve

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accessory nerve، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accessory nerve به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accessory nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accessory nerve

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accessory nerve همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accessory nerve فرق دارد. در جملات پیچیده با accessory nerve، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accessory nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accessory nerve

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accessory nerve همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accessory nerve. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accessory nerve بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با accessory nerve

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accessory nerve و کاربرد کلمه accessory nerve در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accessory nerve را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accessory nerve و همچنین مطالعه مثال برای accessory nerve، اقدام به جمله سازی با کلمه accessory nerve نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accessory nerve در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accessory nerve به کمک همین جملات با accessory nerve و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accessory nerve می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accessory nerve، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accessory nerve را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accessory nerve در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accessory nerve به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accessory nerve است. با ساختن جمله برای لغت accessory nerve به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان