EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "accident prevention" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات accident prevention را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accident prevention و همچنین مطالعه مثال برای accident prevention، اقدام به جمله سازی با کلمه accident prevention نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accident prevention در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accident prevention به کمک همین جملات با accident prevention و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accident prevention می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با accident prevention برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با accident prevention را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "accident prevention"?

(1) How to Use "accident prevention" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "accident prevention" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "accident prevention" can get slippery.

(4) The Best Definition of "accident prevention" I’ve Heard So Far.

(5) "accident prevention" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "accident prevention"?

(7) What is the definition of an "accident prevention"?

(8) What Is "accident prevention"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "accident prevention" in a sentence.

(10) The Word "accident prevention" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "accident prevention".

(12) What is definition of "accident prevention" by Merriam-Webster.

(13) "accident prevention" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "accident prevention"?

(15) "accident prevention" sentence examples.

(16) "accident prevention": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "accident prevention".

(18) How do you explain "accident prevention"?

(19) What can I say instead of "accident prevention"?

(20) What is a synonym for "accident prevention"?

(21) What is a antonym for "accident prevention"?

(22) What do you mean by "accident prevention"?

(23) What is another word for "accident prevention"?

(24) What is the best definition of "accident prevention"?

(25) What is "accident prevention" definition and meaning?

(26) How to use "accident prevention" in a sentence.

(27) The Word "accident prevention" in Example Sentences.

(28) "accident prevention" meaning in english, "accident prevention" definitions.

(29) Primary meanings of "accident prevention".

(30) Full definitions of "accident prevention".

(31) Full meaning of "accident prevention".

(32) The Word "accident prevention" in Example Sentences.

(33) Best definition of "accident prevention".

(34) Define "accident prevention" in one sentence, define "accident prevention" in one word.

(35) What is the meaning of "accident prevention" in a sentence.

(36) The Word "accident prevention" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "accident prevention".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با accident prevention


به جای حفظ کردن لغت accident prevention ، جملات کوتاه با accident prevention را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accident prevention، جملات کوتاه مختلف با لغت accident prevention را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accident prevention، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accident prevention را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accident prevention در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه accident prevention

ساختن جمله با accident prevention به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accident prevention است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت accident prevention را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت accident prevention ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه accident prevention که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با accident prevention

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با accident prevention

یک جمله ساده با accident prevention از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با accident prevention

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با accident prevention، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با accident prevention به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با accident prevention بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با accident prevention

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با accident prevention همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با accident prevention فرق دارد. در جملات پیچیده با accident prevention، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با accident prevention بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با accident prevention

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accident prevention همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت accident prevention. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با accident prevention بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با accident prevention

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با accident prevention و کاربرد کلمه accident prevention در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات accident prevention را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه accident prevention و همچنین مطالعه مثال برای accident prevention، اقدام به جمله سازی با کلمه accident prevention نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از accident prevention در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه accident prevention به کمک همین جملات با accident prevention و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت accident prevention می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی accident prevention، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه accident prevention را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از accident prevention در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با accident prevention به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی accident prevention است. با ساختن جمله برای لغت accident prevention به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان