EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absent minded" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات absent minded را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absent minded و همچنین مطالعه مثال برای absent minded، اقدام به جمله سازی با کلمه absent minded نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absent minded در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absent minded به کمک همین جملات با absent minded و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absent minded می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با absent minded برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absent minded را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با absent minded به انگلیسی

جمله با absent mindedly جمله با absent mindedness جمله با absent without leave جمله با absente جمله با absented جمله با absentee جمله با absentee ballot جمله با absenteeism جمله با absentees جمله با absentence

(1) sorry, i was absent minded.(2) What is the modern definition of "absent minded"?

(3) How to Use "absent minded" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "absent minded" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absent minded" can get slippery.

(6) The Best Definition of "absent minded" I’ve Heard So Far.

(7) "absent minded" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "absent minded"?

(9) What is the definition of an "absent minded"?

(10) What Is "absent minded"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "absent minded" in a sentence.

(12) The Word "absent minded" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "absent minded".

(14) What is definition of "absent minded" by Merriam-Webster.

(15) "absent minded" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "absent minded"?

(17) "absent minded" sentence examples.

(18) "absent minded": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absent minded".

(20) How do you explain "absent minded"?

(21) What can I say instead of "absent minded"?

(22) What is a synonym for "absent minded"?

(23) What is a antonym for "absent minded"?

(24) What do you mean by "absent minded"?

(25) What is another word for "absent minded"?

(26) What is the best definition of "absent minded"?

(27) What is "absent minded" definition and meaning?

(28) How to use "absent minded" in a sentence.

(29) The Word "absent minded" in Example Sentences.

(30) "absent minded" meaning in english, "absent minded" definitions.

(31) Primary meanings of "absent minded".

(32) Full definitions of "absent minded".

(33) Full meaning of "absent minded".

(34) The Word "absent minded" in Example Sentences.

(35) Best definition of "absent minded".

(36) Define "absent minded" in one sentence, define "absent minded" in one word.

(37) What is the meaning of "absent minded" in a sentence.

(38) The Word "absent minded" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "absent minded".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absent minded


به جای حفظ کردن لغت absent minded ، جملات کوتاه با absent minded را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absent minded، جملات کوتاه مختلف با لغت absent minded را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absent minded، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absent minded را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absent minded در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absent minded

ساختن جمله با absent minded به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absent minded است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absent minded را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absent minded ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absent minded که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با absent minded

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absent minded

یک جمله ساده با absent minded از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absent minded

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absent minded، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absent minded به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absent minded بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absent minded

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absent minded همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absent minded فرق دارد. در جملات پیچیده با absent minded، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absent minded بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absent minded

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absent minded همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absent minded. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absent minded بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با absent minded

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absent minded و کاربرد کلمه absent minded در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absent minded را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absent minded و همچنین مطالعه مثال برای absent minded، اقدام به جمله سازی با کلمه absent minded نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absent minded در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absent minded به کمک همین جملات با absent minded و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absent minded می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absent minded، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absent minded را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absent minded در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absent minded به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absent minded است. با ساختن جمله برای لغت absent minded به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان