EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absent without leave" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات absent without leave را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absent without leave و همچنین مطالعه مثال برای absent without leave، اقدام به جمله سازی با کلمه absent without leave نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absent without leave در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absent without leave به کمک همین جملات با absent without leave و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absent without leave می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با absent without leave برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absent without leave را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با absent without leave به انگلیسی

جمله با absente جمله با absented جمله با absentee جمله با absentee ballot جمله با absenteeism جمله با absentees جمله با absentence جمله با absentia جمله با absently جمله با absentminded

(1) She was absent without leave.

(2) She is often absent without leave.(3) What is the modern definition of "absent without leave"?

(4) How to Use "absent without leave" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "absent without leave" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absent without leave" can get slippery.

(7) The Best Definition of "absent without leave" I’ve Heard So Far.

(8) "absent without leave" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "absent without leave"?

(10) What is the definition of an "absent without leave"?

(11) What Is "absent without leave"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "absent without leave" in a sentence.

(13) The Word "absent without leave" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "absent without leave".

(15) What is definition of "absent without leave" by Merriam-Webster.

(16) "absent without leave" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "absent without leave"?

(18) "absent without leave" sentence examples.

(19) "absent without leave": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absent without leave".

(21) How do you explain "absent without leave"?

(22) What can I say instead of "absent without leave"?

(23) What is a synonym for "absent without leave"?

(24) What is a antonym for "absent without leave"?

(25) What do you mean by "absent without leave"?

(26) What is another word for "absent without leave"?

(27) What is the best definition of "absent without leave"?

(28) What is "absent without leave" definition and meaning?

(29) How to use "absent without leave" in a sentence.

(30) The Word "absent without leave" in Example Sentences.

(31) "absent without leave" meaning in english, "absent without leave" definitions.

(32) Primary meanings of "absent without leave".

(33) Full definitions of "absent without leave".

(34) Full meaning of "absent without leave".

(35) The Word "absent without leave" in Example Sentences.

(36) Best definition of "absent without leave".

(37) Define "absent without leave" in one sentence, define "absent without leave" in one word.

(38) What is the meaning of "absent without leave" in a sentence.

(39) The Word "absent without leave" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "absent without leave".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absent without leave


به جای حفظ کردن لغت absent without leave ، جملات کوتاه با absent without leave را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absent without leave، جملات کوتاه مختلف با لغت absent without leave را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absent without leave، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absent without leave را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absent without leave در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absent without leave

ساختن جمله با absent without leave به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absent without leave است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absent without leave را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absent without leave ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absent without leave که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با absent without leave

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absent without leave

یک جمله ساده با absent without leave از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absent without leave

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absent without leave، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absent without leave به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absent without leave بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absent without leave

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absent without leave همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absent without leave فرق دارد. در جملات پیچیده با absent without leave، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absent without leave بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absent without leave

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absent without leave همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absent without leave. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absent without leave بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با absent without leave

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absent without leave و کاربرد کلمه absent without leave در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absent without leave را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absent without leave و همچنین مطالعه مثال برای absent without leave، اقدام به جمله سازی با کلمه absent without leave نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absent without leave در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absent without leave به کمک همین جملات با absent without leave و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absent without leave می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absent without leave، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absent without leave را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absent without leave در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absent without leave به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absent without leave است. با ساختن جمله برای لغت absent without leave به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان