EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absent mindedness" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات absent mindedness را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absent mindedness و همچنین مطالعه مثال برای absent mindedness، اقدام به جمله سازی با کلمه absent mindedness نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absent mindedness در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absent mindedness به کمک همین جملات با absent mindedness و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absent mindedness می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با absent mindedness برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absent mindedness را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با absent mindedness به انگلیسی

جمله با absent without leave جمله با absente جمله با absented جمله با absentee جمله با absentee ballot جمله با absenteeism جمله با absentees جمله با absentence جمله با absentia جمله با absently(0) What is the modern definition of "absent mindedness"?

(1) How to Use "absent mindedness" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "absent mindedness" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absent mindedness" can get slippery.

(4) The Best Definition of "absent mindedness" I’ve Heard So Far.

(5) "absent mindedness" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "absent mindedness"?

(7) What is the definition of an "absent mindedness"?

(8) What Is "absent mindedness"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "absent mindedness" in a sentence.

(10) The Word "absent mindedness" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "absent mindedness".

(12) What is definition of "absent mindedness" by Merriam-Webster.

(13) "absent mindedness" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "absent mindedness"?

(15) "absent mindedness" sentence examples.

(16) "absent mindedness": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absent mindedness".

(18) How do you explain "absent mindedness"?

(19) What can I say instead of "absent mindedness"?

(20) What is a synonym for "absent mindedness"?

(21) What is a antonym for "absent mindedness"?

(22) What do you mean by "absent mindedness"?

(23) What is another word for "absent mindedness"?

(24) What is the best definition of "absent mindedness"?

(25) What is "absent mindedness" definition and meaning?

(26) How to use "absent mindedness" in a sentence.

(27) The Word "absent mindedness" in Example Sentences.

(28) "absent mindedness" meaning in english, "absent mindedness" definitions.

(29) Primary meanings of "absent mindedness".

(30) Full definitions of "absent mindedness".

(31) Full meaning of "absent mindedness".

(32) The Word "absent mindedness" in Example Sentences.

(33) Best definition of "absent mindedness".

(34) Define "absent mindedness" in one sentence, define "absent mindedness" in one word.

(35) What is the meaning of "absent mindedness" in a sentence.

(36) The Word "absent mindedness" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "absent mindedness".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absent mindedness


به جای حفظ کردن لغت absent mindedness ، جملات کوتاه با absent mindedness را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absent mindedness، جملات کوتاه مختلف با لغت absent mindedness را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absent mindedness، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absent mindedness را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absent mindedness در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absent mindedness

ساختن جمله با absent mindedness به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absent mindedness است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absent mindedness را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absent mindedness ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absent mindedness که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با absent mindedness

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absent mindedness

یک جمله ساده با absent mindedness از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absent mindedness

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absent mindedness، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absent mindedness به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absent mindedness بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absent mindedness

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absent mindedness همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absent mindedness فرق دارد. در جملات پیچیده با absent mindedness، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absent mindedness بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absent mindedness

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absent mindedness همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absent mindedness. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absent mindedness بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با absent mindedness

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absent mindedness و کاربرد کلمه absent mindedness در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absent mindedness را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absent mindedness و همچنین مطالعه مثال برای absent mindedness، اقدام به جمله سازی با کلمه absent mindedness نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absent mindedness در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absent mindedness به کمک همین جملات با absent mindedness و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absent mindedness می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absent mindedness، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absent mindedness را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absent mindedness در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absent mindedness به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absent mindedness است. با ساختن جمله برای لغت absent mindedness به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان