EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "absentee ballot" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات absentee ballot را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absentee ballot و همچنین مطالعه مثال برای absentee ballot، اقدام به جمله سازی با کلمه absentee ballot نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absentee ballot در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absentee ballot به کمک همین جملات با absentee ballot و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absentee ballot می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با absentee ballot برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با absentee ballot را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با absentee ballot به انگلیسی

جمله با absenteeism جمله با absentees جمله با absentence جمله با absentia جمله با absently جمله با absentminded جمله با absentmindedly جمله با absentmindedness جمله با absents جمله با absinth(0) What is the modern definition of "absentee ballot"?

(1) How to Use "absentee ballot" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "absentee ballot" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "absentee ballot" can get slippery.

(4) The Best Definition of "absentee ballot" I’ve Heard So Far.

(5) "absentee ballot" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "absentee ballot"?

(7) What is the definition of an "absentee ballot"?

(8) What Is "absentee ballot"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "absentee ballot" in a sentence.

(10) The Word "absentee ballot" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "absentee ballot".

(12) What is definition of "absentee ballot" by Merriam-Webster.

(13) "absentee ballot" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "absentee ballot"?

(15) "absentee ballot" sentence examples.

(16) "absentee ballot": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "absentee ballot".

(18) How do you explain "absentee ballot"?

(19) What can I say instead of "absentee ballot"?

(20) What is a synonym for "absentee ballot"?

(21) What is a antonym for "absentee ballot"?

(22) What do you mean by "absentee ballot"?

(23) What is another word for "absentee ballot"?

(24) What is the best definition of "absentee ballot"?

(25) What is "absentee ballot" definition and meaning?

(26) How to use "absentee ballot" in a sentence.

(27) The Word "absentee ballot" in Example Sentences.

(28) "absentee ballot" meaning in english, "absentee ballot" definitions.

(29) Primary meanings of "absentee ballot".

(30) Full definitions of "absentee ballot".

(31) Full meaning of "absentee ballot".

(32) The Word "absentee ballot" in Example Sentences.

(33) Best definition of "absentee ballot".

(34) Define "absentee ballot" in one sentence, define "absentee ballot" in one word.

(35) What is the meaning of "absentee ballot" in a sentence.

(36) The Word "absentee ballot" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "absentee ballot".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با absentee ballot


به جای حفظ کردن لغت absentee ballot ، جملات کوتاه با absentee ballot را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absentee ballot، جملات کوتاه مختلف با لغت absentee ballot را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absentee ballot، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absentee ballot را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absentee ballot در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه absentee ballot

ساختن جمله با absentee ballot به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absentee ballot است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت absentee ballot را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت absentee ballot ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه absentee ballot که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با absentee ballot

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با absentee ballot

یک جمله ساده با absentee ballot از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با absentee ballot

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با absentee ballot، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با absentee ballot به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با absentee ballot بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با absentee ballot

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با absentee ballot همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با absentee ballot فرق دارد. در جملات پیچیده با absentee ballot، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با absentee ballot بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با absentee ballot

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absentee ballot همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت absentee ballot. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با absentee ballot بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با absentee ballot

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با absentee ballot و کاربرد کلمه absentee ballot در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات absentee ballot را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه absentee ballot و همچنین مطالعه مثال برای absentee ballot، اقدام به جمله سازی با کلمه absentee ballot نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از absentee ballot در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه absentee ballot به کمک همین جملات با absentee ballot و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت absentee ballot می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی absentee ballot، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه absentee ballot را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از absentee ballot در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با absentee ballot به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی absentee ballot است. با ساختن جمله برای لغت absentee ballot به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان