EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a narrow escape" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a narrow escape را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a narrow escape و همچنین مطالعه مثال برای a narrow escape، اقدام به جمله سازی با کلمه a narrow escape نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a narrow escape در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a narrow escape به کمک همین جملات با a narrow escape و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a narrow escape می باشد.


در قسمت ذیل 56 جمله با a narrow escape برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a narrow escape را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a narrow escape به انگلیسی

جمله با a narrow squeak جمله با a nasty piece of work جمله با a near thing جمله با a new broom sweeps clean جمله با a new lease of life جمله با a number of جمله با a ok جمله با a one جمله با a pain in the neck جمله با a pair of

(1) We had a narrow escape.

(2) She had a narrow escape.

(3) Tom had a narrow escape.

(4) Have you ever had a narrow escape?

(5) She had a narrow escape yesterday.

(6) Tom had a narrow escape from death.

(7) He had a narrow escape at that fire.

(8) He had a narrow escape this afternoon.

(9) We had a narrow escape from the explosion.

(10) He had a narrow escape in the traffic accident.


جمله با "a narrow escape"(11) They had a narrow escape under cover of darkness.

(12) He had a narrow escape from being hit by the truck.

(13) He had a narrow escape when he slipped on the stairs.

(14) The old woman had a narrow escape from being run over by a car.

(15) He met with a traffic accident and had a narrow escape from death.

(16) She had a narrow escape when her car skidded off the road into a lake.

(17) that was a narrow escape, wasn't it?

(18) after a narrow escape, our heroes crashlanded on the remote world of maridun.(19) What is the modern definition of "a narrow escape"?

(20) How to Use "a narrow escape" with Example Sentences.

(21) If you had to explain to someone who was learning English what "a narrow escape" is, what would you say?

(22) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a narrow escape" can get slippery.

(23) The Best Definition of "a narrow escape" I’ve Heard So Far.

(24) "a narrow escape" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(25) What is the best definition of "a narrow escape"?

(26) What is the definition of an "a narrow escape"?

(27) What Is "a narrow escape"? Detailed Definition and Meaning.

(28) Use "a narrow escape" in a sentence.

(29) The Word "a narrow escape" in Example Sentences.

(30) English Sentences with Audio Using the Word "a narrow escape".

(31) What is definition of "a narrow escape" by Merriam-Webster.

(32) "a narrow escape" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(33) How do you write a good sentence with "a narrow escape"?

(34) "a narrow escape" sentence examples.

(35) "a narrow escape": In a Sentence.

(36) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a narrow escape".

(37) How do you explain "a narrow escape"?

(38) What can I say instead of "a narrow escape"?

(39) What is a synonym for "a narrow escape"?

(40) What is a antonym for "a narrow escape"?

(41) What do you mean by "a narrow escape"?

(42) What is another word for "a narrow escape"?

(43) What is the best definition of "a narrow escape"?

(44) What is "a narrow escape" definition and meaning?

(45) How to use "a narrow escape" in a sentence.

(46) The Word "a narrow escape" in Example Sentences.

(47) "a narrow escape" meaning in english, "a narrow escape" definitions.

(48) Primary meanings of "a narrow escape".

(49) Full definitions of "a narrow escape".

(50) Full meaning of "a narrow escape".

(51) The Word "a narrow escape" in Example Sentences.

(52) Best definition of "a narrow escape".

(53) Define "a narrow escape" in one sentence, define "a narrow escape" in one word.

(54) What is the meaning of "a narrow escape" in a sentence.

(55) The Word "a narrow escape" in Example Sentences.

(56) What is the origin and root of "a narrow escape".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a narrow escape


به جای حفظ کردن لغت a narrow escape ، جملات کوتاه با a narrow escape را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a narrow escape، جملات کوتاه مختلف با لغت a narrow escape را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a narrow escape، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a narrow escape را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a narrow escape در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a narrow escape

ساختن جمله با a narrow escape به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a narrow escape است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a narrow escape را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a narrow escape ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a narrow escape که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a narrow escape

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a narrow escape

یک جمله ساده با a narrow escape از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a narrow escape

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a narrow escape، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a narrow escape به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a narrow escape بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a narrow escape

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a narrow escape همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a narrow escape فرق دارد. در جملات پیچیده با a narrow escape، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a narrow escape بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a narrow escape

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a narrow escape همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a narrow escape. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a narrow escape بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a narrow escape

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a narrow escape و کاربرد کلمه a narrow escape در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a narrow escape را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a narrow escape و همچنین مطالعه مثال برای a narrow escape، اقدام به جمله سازی با کلمه a narrow escape نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a narrow escape در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a narrow escape به کمک همین جملات با a narrow escape و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a narrow escape می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a narrow escape، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a narrow escape را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a narrow escape در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a narrow escape به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a narrow escape است. با ساختن جمله برای لغت a narrow escape به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان