EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a new lease of life" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a new lease of life را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a new lease of life و همچنین مطالعه مثال برای a new lease of life، اقدام به جمله سازی با کلمه a new lease of life نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a new lease of life در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a new lease of life به کمک همین جملات با a new lease of life و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a new lease of life می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با a new lease of life برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a new lease of life را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a new lease of life به انگلیسی

جمله با a number of جمله با a ok جمله با a one جمله با a pain in the neck جمله با a pair of جمله با a piece of جمله با a piece of cake جمله با a piece of work جمله با a place in the sun جمله با a point of honour(1) What is the modern definition of "a new lease of life"?

(2) How to Use "a new lease of life" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "a new lease of life" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a new lease of life" can get slippery.

(5) The Best Definition of "a new lease of life" I’ve Heard So Far.

(6) "a new lease of life" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "a new lease of life"?

(8) What is the definition of an "a new lease of life"?

(9) What Is "a new lease of life"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "a new lease of life" in a sentence.

(11) The Word "a new lease of life" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "a new lease of life".

(13) What is definition of "a new lease of life" by Merriam-Webster.

(14) "a new lease of life" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "a new lease of life"?

(16) "a new lease of life" sentence examples.

(17) "a new lease of life": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a new lease of life".

(19) How do you explain "a new lease of life"?

(20) What can I say instead of "a new lease of life"?

(21) What is a synonym for "a new lease of life"?

(22) What is a antonym for "a new lease of life"?

(23) What do you mean by "a new lease of life"?

(24) What is another word for "a new lease of life"?

(25) What is the best definition of "a new lease of life"?

(26) What is "a new lease of life" definition and meaning?

(27) How to use "a new lease of life" in a sentence.

(28) The Word "a new lease of life" in Example Sentences.

(29) "a new lease of life" meaning in english, "a new lease of life" definitions.

(30) Primary meanings of "a new lease of life".

(31) Full definitions of "a new lease of life".

(32) Full meaning of "a new lease of life".

(33) The Word "a new lease of life" in Example Sentences.

(34) Best definition of "a new lease of life".

(35) Define "a new lease of life" in one sentence, define "a new lease of life" in one word.

(36) What is the meaning of "a new lease of life" in a sentence.

(37) The Word "a new lease of life" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "a new lease of life".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a new lease of life


به جای حفظ کردن لغت a new lease of life ، جملات کوتاه با a new lease of life را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a new lease of life، جملات کوتاه مختلف با لغت a new lease of life را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a new lease of life، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a new lease of life را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a new lease of life در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a new lease of life

ساختن جمله با a new lease of life به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a new lease of life است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a new lease of life را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a new lease of life ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a new lease of life که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a new lease of life

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a new lease of life

یک جمله ساده با a new lease of life از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a new lease of life

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a new lease of life، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a new lease of life به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a new lease of life بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a new lease of life

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a new lease of life همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a new lease of life فرق دارد. در جملات پیچیده با a new lease of life، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a new lease of life بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a new lease of life

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a new lease of life همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a new lease of life. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a new lease of life بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a new lease of life

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a new lease of life و کاربرد کلمه a new lease of life در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a new lease of life را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a new lease of life و همچنین مطالعه مثال برای a new lease of life، اقدام به جمله سازی با کلمه a new lease of life نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a new lease of life در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a new lease of life به کمک همین جملات با a new lease of life و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a new lease of life می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a new lease of life، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a new lease of life را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a new lease of life در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a new lease of life به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a new lease of life است. با ساختن جمله برای لغت a new lease of life به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان