EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a pain in the neck" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a pain in the neck را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a pain in the neck و همچنین مطالعه مثال برای a pain in the neck، اقدام به جمله سازی با کلمه a pain in the neck نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a pain in the neck در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a pain in the neck به کمک همین جملات با a pain in the neck و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a pain in the neck می باشد.


در قسمت ذیل 48 جمله با a pain in the neck برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a pain in the neck را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a pain in the neck به انگلیسی

جمله با a pair of جمله با a piece of جمله با a piece of cake جمله با a piece of work جمله با a place in the sun جمله با a point of honour جمله با a point of no return جمله با a point of view جمله با a posteriori جمله با a pound of flesh

(1) You're a pain in the neck.

(2) You are a pain in the neck!

(3) The kid is a pain in the neck.

(4) This job is a pain in the neck.

(5) Her talkativeness is a pain in the neck.

(6) Filling out all these forms is a pain in the neck.

(7) It's a pain in the neck to get there by public transportation.

(8) It might be a pain in the neck to do this, but we have to do it.

(9) Trying to figure out how this software works is a pain in the neck.

(10) Many years ago flying used to be glamorous. Now it's just a pain in the neck!


جمله با "a pain in the neck"

(11) What is the modern definition of "a pain in the neck"?

(12) How to Use "a pain in the neck" with Example Sentences.

(13) If you had to explain to someone who was learning English what "a pain in the neck" is, what would you say?

(14) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a pain in the neck" can get slippery.

(15) The Best Definition of "a pain in the neck" I’ve Heard So Far.

(16) "a pain in the neck" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(17) What is the best definition of "a pain in the neck"?

(18) What is the definition of an "a pain in the neck"?

(19) What Is "a pain in the neck"? Detailed Definition and Meaning.

(20) Use "a pain in the neck" in a sentence.

(21) The Word "a pain in the neck" in Example Sentences.

(22) English Sentences with Audio Using the Word "a pain in the neck".

(23) What is definition of "a pain in the neck" by Merriam-Webster.

(24) "a pain in the neck" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(25) How do you write a good sentence with "a pain in the neck"?

(26) "a pain in the neck" sentence examples.

(27) "a pain in the neck": In a Sentence.

(28) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a pain in the neck".

(29) How do you explain "a pain in the neck"?

(30) What can I say instead of "a pain in the neck"?

(31) What is a synonym for "a pain in the neck"?

(32) What is a antonym for "a pain in the neck"?

(33) What do you mean by "a pain in the neck"?

(34) What is another word for "a pain in the neck"?

(35) What is the best definition of "a pain in the neck"?

(36) What is "a pain in the neck" definition and meaning?

(37) How to use "a pain in the neck" in a sentence.

(38) The Word "a pain in the neck" in Example Sentences.

(39) "a pain in the neck" meaning in english, "a pain in the neck" definitions.

(40) Primary meanings of "a pain in the neck".

(41) Full definitions of "a pain in the neck".

(42) Full meaning of "a pain in the neck".

(43) The Word "a pain in the neck" in Example Sentences.

(44) Best definition of "a pain in the neck".

(45) Define "a pain in the neck" in one sentence, define "a pain in the neck" in one word.

(46) What is the meaning of "a pain in the neck" in a sentence.

(47) The Word "a pain in the neck" in Example Sentences.

(48) What is the origin and root of "a pain in the neck".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a pain in the neck


به جای حفظ کردن لغت a pain in the neck ، جملات کوتاه با a pain in the neck را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a pain in the neck، جملات کوتاه مختلف با لغت a pain in the neck را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a pain in the neck، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a pain in the neck را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a pain in the neck در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a pain in the neck

ساختن جمله با a pain in the neck به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a pain in the neck است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a pain in the neck را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a pain in the neck ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a pain in the neck که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a pain in the neck

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a pain in the neck

یک جمله ساده با a pain in the neck از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a pain in the neck

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a pain in the neck، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a pain in the neck به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a pain in the neck بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a pain in the neck

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a pain in the neck همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a pain in the neck فرق دارد. در جملات پیچیده با a pain in the neck، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a pain in the neck بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a pain in the neck

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a pain in the neck همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a pain in the neck. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a pain in the neck بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a pain in the neck

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a pain in the neck و کاربرد کلمه a pain in the neck در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a pain in the neck را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a pain in the neck و همچنین مطالعه مثال برای a pain in the neck، اقدام به جمله سازی با کلمه a pain in the neck نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a pain in the neck در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a pain in the neck به کمک همین جملات با a pain in the neck و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a pain in the neck می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a pain in the neck، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a pain in the neck را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a pain in the neck در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a pain in the neck به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a pain in the neck است. با ساختن جمله برای لغت a pain in the neck به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان