EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a labour of love" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a labour of love را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a labour of love و همچنین مطالعه مثال برای a labour of love، اقدام به جمله سازی با کلمه a labour of love نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a labour of love در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a labour of love به کمک همین جملات با a labour of love و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a labour of love می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با a labour of love برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a labour of love را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a labour of love به انگلیسی

جمله با a large number of جمله با a large quantity of جمله با a leap in the dark جمله با a leap year جمله با a level جمله با a line جمله با a list جمله با a little جمله با a little while ago جمله با a live wire

(1) The movie is obviously a labour of love so Howard appears to have had free rein to be as pretentious as he wanted .(2) What is the modern definition of "a labour of love"?

(3) How to Use "a labour of love" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "a labour of love" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a labour of love" can get slippery.

(6) The Best Definition of "a labour of love" I’ve Heard So Far.

(7) "a labour of love" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "a labour of love"?

(9) What is the definition of an "a labour of love"?

(10) What Is "a labour of love"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "a labour of love" in a sentence.

(12) The Word "a labour of love" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "a labour of love".

(14) What is definition of "a labour of love" by Merriam-Webster.

(15) "a labour of love" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "a labour of love"?

(17) "a labour of love" sentence examples.

(18) "a labour of love": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a labour of love".

(20) How do you explain "a labour of love"?

(21) What can I say instead of "a labour of love"?

(22) What is a synonym for "a labour of love"?

(23) What is a antonym for "a labour of love"?

(24) What do you mean by "a labour of love"?

(25) What is another word for "a labour of love"?

(26) What is the best definition of "a labour of love"?

(27) What is "a labour of love" definition and meaning?

(28) How to use "a labour of love" in a sentence.

(29) The Word "a labour of love" in Example Sentences.

(30) "a labour of love" meaning in english, "a labour of love" definitions.

(31) Primary meanings of "a labour of love".

(32) Full definitions of "a labour of love".

(33) Full meaning of "a labour of love".

(34) The Word "a labour of love" in Example Sentences.

(35) Best definition of "a labour of love".

(36) Define "a labour of love" in one sentence, define "a labour of love" in one word.

(37) What is the meaning of "a labour of love" in a sentence.

(38) The Word "a labour of love" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "a labour of love".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a labour of love


به جای حفظ کردن لغت a labour of love ، جملات کوتاه با a labour of love را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a labour of love، جملات کوتاه مختلف با لغت a labour of love را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a labour of love، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a labour of love را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a labour of love در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a labour of love

ساختن جمله با a labour of love به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a labour of love است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a labour of love را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a labour of love ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a labour of love که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a labour of love

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a labour of love

یک جمله ساده با a labour of love از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a labour of love

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a labour of love، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a labour of love به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a labour of love بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a labour of love

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a labour of love همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a labour of love فرق دارد. در جملات پیچیده با a labour of love، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a labour of love بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a labour of love

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a labour of love همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a labour of love. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a labour of love بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a labour of love

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a labour of love و کاربرد کلمه a labour of love در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a labour of love را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a labour of love و همچنین مطالعه مثال برای a labour of love، اقدام به جمله سازی با کلمه a labour of love نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a labour of love در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a labour of love به کمک همین جملات با a labour of love و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a labour of love می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a labour of love، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a labour of love را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a labour of love در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a labour of love به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a labour of love است. با ساختن جمله برای لغت a labour of love به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان