EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a black sheep" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a black sheep را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a black sheep و همچنین مطالعه مثال برای a black sheep، اقدام به جمله سازی با کلمه a black sheep نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a black sheep در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a black sheep به کمک همین جملات با a black sheep و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a black sheep می باشد.


در قسمت ذیل 44 جمله با a black sheep برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a black sheep را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a black sheep به انگلیسی

جمله با a blank cheque جمله با a blind alley جمله با a blue moon جمله با a body of جمله با a bolt from the blue جمله با a bomb جمله با a bone of contention جمله با a broken reed جمله با a bull in a china shop جمله با a bundle of

(1) There is a black sheep in every flock.

(2) Unbelievable! We saw a black sheep on the shores of Copacabana beach.

(3) do you know what's a black sheep?

(4) you're a black sheep, chappie. you're special.

(5) do you know what's a black sheep?

(6) you're a black sheep, chappie. you're special.(7) What is the modern definition of "a black sheep"?

(8) How to Use "a black sheep" with Example Sentences.

(9) If you had to explain to someone who was learning English what "a black sheep" is, what would you say?

(10) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a black sheep" can get slippery.

(11) The Best Definition of "a black sheep" I’ve Heard So Far.

(12) "a black sheep" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(13) What is the best definition of "a black sheep"?

(14) What is the definition of an "a black sheep"?

(15) What Is "a black sheep"? Detailed Definition and Meaning.

(16) Use "a black sheep" in a sentence.

(17) The Word "a black sheep" in Example Sentences.

(18) English Sentences with Audio Using the Word "a black sheep".

(19) What is definition of "a black sheep" by Merriam-Webster.

(20) "a black sheep" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(21) How do you write a good sentence with "a black sheep"?

(22) "a black sheep" sentence examples.

(23) "a black sheep": In a Sentence.

(24) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a black sheep".

(25) How do you explain "a black sheep"?

(26) What can I say instead of "a black sheep"?

(27) What is a synonym for "a black sheep"?

(28) What is a antonym for "a black sheep"?

(29) What do you mean by "a black sheep"?

(30) What is another word for "a black sheep"?

(31) What is the best definition of "a black sheep"?

(32) What is "a black sheep" definition and meaning?

(33) How to use "a black sheep" in a sentence.

(34) The Word "a black sheep" in Example Sentences.

(35) "a black sheep" meaning in english, "a black sheep" definitions.

(36) Primary meanings of "a black sheep".

(37) Full definitions of "a black sheep".

(38) Full meaning of "a black sheep".

(39) The Word "a black sheep" in Example Sentences.

(40) Best definition of "a black sheep".

(41) Define "a black sheep" in one sentence, define "a black sheep" in one word.

(42) What is the meaning of "a black sheep" in a sentence.

(43) The Word "a black sheep" in Example Sentences.

(44) What is the origin and root of "a black sheep".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a black sheep


به جای حفظ کردن لغت a black sheep ، جملات کوتاه با a black sheep را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a black sheep، جملات کوتاه مختلف با لغت a black sheep را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a black sheep، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a black sheep را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a black sheep در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a black sheep

ساختن جمله با a black sheep به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a black sheep است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a black sheep را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a black sheep ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a black sheep که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a black sheep

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a black sheep

یک جمله ساده با a black sheep از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a black sheep

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a black sheep، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a black sheep به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a black sheep بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a black sheep

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a black sheep همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a black sheep فرق دارد. در جملات پیچیده با a black sheep، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a black sheep بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a black sheep

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a black sheep همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a black sheep. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a black sheep بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a black sheep

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a black sheep و کاربرد کلمه a black sheep در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a black sheep را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a black sheep و همچنین مطالعه مثال برای a black sheep، اقدام به جمله سازی با کلمه a black sheep نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a black sheep در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a black sheep به کمک همین جملات با a black sheep و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a black sheep می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a black sheep، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a black sheep را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a black sheep در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a black sheep به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a black sheep است. با ساختن جمله برای لغت a black sheep به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان