EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a blank cheque" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a blank cheque را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a blank cheque و همچنین مطالعه مثال برای a blank cheque، اقدام به جمله سازی با کلمه a blank cheque نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a blank cheque در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a blank cheque به کمک همین جملات با a blank cheque و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a blank cheque می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با a blank cheque برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a blank cheque را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a blank cheque به انگلیسی

جمله با a blind alley جمله با a blue moon جمله با a body of جمله با a bolt from the blue جمله با a bomb جمله با a bone of contention جمله با a broken reed جمله با a bull in a china shop جمله با a bundle of جمله با a bundle of nerves(0) What is the modern definition of "a blank cheque"?

(1) How to Use "a blank cheque" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "a blank cheque" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a blank cheque" can get slippery.

(4) The Best Definition of "a blank cheque" I’ve Heard So Far.

(5) "a blank cheque" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "a blank cheque"?

(7) What is the definition of an "a blank cheque"?

(8) What Is "a blank cheque"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "a blank cheque" in a sentence.

(10) The Word "a blank cheque" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "a blank cheque".

(12) What is definition of "a blank cheque" by Merriam-Webster.

(13) "a blank cheque" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "a blank cheque"?

(15) "a blank cheque" sentence examples.

(16) "a blank cheque": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a blank cheque".

(18) How do you explain "a blank cheque"?

(19) What can I say instead of "a blank cheque"?

(20) What is a synonym for "a blank cheque"?

(21) What is a antonym for "a blank cheque"?

(22) What do you mean by "a blank cheque"?

(23) What is another word for "a blank cheque"?

(24) What is the best definition of "a blank cheque"?

(25) What is "a blank cheque" definition and meaning?

(26) How to use "a blank cheque" in a sentence.

(27) The Word "a blank cheque" in Example Sentences.

(28) "a blank cheque" meaning in english, "a blank cheque" definitions.

(29) Primary meanings of "a blank cheque".

(30) Full definitions of "a blank cheque".

(31) Full meaning of "a blank cheque".

(32) The Word "a blank cheque" in Example Sentences.

(33) Best definition of "a blank cheque".

(34) Define "a blank cheque" in one sentence, define "a blank cheque" in one word.

(35) What is the meaning of "a blank cheque" in a sentence.

(36) The Word "a blank cheque" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "a blank cheque".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a blank cheque


به جای حفظ کردن لغت a blank cheque ، جملات کوتاه با a blank cheque را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a blank cheque، جملات کوتاه مختلف با لغت a blank cheque را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a blank cheque، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a blank cheque را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a blank cheque در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a blank cheque

ساختن جمله با a blank cheque به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a blank cheque است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a blank cheque را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a blank cheque ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a blank cheque که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a blank cheque

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a blank cheque

یک جمله ساده با a blank cheque از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a blank cheque

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a blank cheque، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a blank cheque به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a blank cheque بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a blank cheque

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a blank cheque همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a blank cheque فرق دارد. در جملات پیچیده با a blank cheque، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a blank cheque بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a blank cheque

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a blank cheque همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a blank cheque. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a blank cheque بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a blank cheque

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a blank cheque و کاربرد کلمه a blank cheque در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a blank cheque را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a blank cheque و همچنین مطالعه مثال برای a blank cheque، اقدام به جمله سازی با کلمه a blank cheque نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a blank cheque در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a blank cheque به کمک همین جملات با a blank cheque و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a blank cheque می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a blank cheque، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a blank cheque را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a blank cheque در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a blank cheque به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a blank cheque است. با ساختن جمله برای لغت a blank cheque به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان