EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a blue moon" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a blue moon را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a blue moon و همچنین مطالعه مثال برای a blue moon، اقدام به جمله سازی با کلمه a blue moon نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a blue moon در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a blue moon به کمک همین جملات با a blue moon و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a blue moon می باشد.


در قسمت ذیل 51 جمله با a blue moon برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a blue moon را نیز گوش دهید.

(1) I only come once in a blue moon.

(2) He is right once in a blue moon.

(3) I go to church once in a blue moon.

(4) Tom prays to God once in a blue moon.

(5) I eat Chinese food once in a blue moon.

(6) I go to a restaurant once in a blue moon.

(7) Tom only comes to visit once in a blue moon.

(8) I write sentences on Tatoeba once in a blue moon.

(9) A chance like this only comes along once in a blue moon.

(10) tonight's a blue moon, huh?


جمله با "a blue moon"(11) in three days' time, a blue moon will appear.

(12) tonight's a blue moon, huh?

(13) in three days' time, a blue moon will appear.

(14) What is the modern definition of "a blue moon"?

(15) How to Use "a blue moon" with Example Sentences.

(16) If you had to explain to someone who was learning English what "a blue moon" is, what would you say?

(17) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a blue moon" can get slippery.

(18) The Best Definition of "a blue moon" I’ve Heard So Far.

(19) "a blue moon" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(20) What is the best definition of "a blue moon"?

(21) What is the definition of an "a blue moon"?

(22) What Is "a blue moon"? Detailed Definition and Meaning.

(23) Use "a blue moon" in a sentence.

(24) The Word "a blue moon" in Example Sentences.

(25) English Sentences with Audio Using the Word "a blue moon".

(26) What is definition of "a blue moon" by Merriam-Webster.

(27) "a blue moon" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(28) How do you write a good sentence with "a blue moon"?

(29) "a blue moon" sentence examples.

(30) "a blue moon": In a Sentence.

(31) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a blue moon".

(32) How do you explain "a blue moon"?

(33) What can I say instead of "a blue moon"?

(34) What is a synonym for "a blue moon"?

(35) What is a antonym for "a blue moon"?

(36) What do you mean by "a blue moon"?

(37) What is another word for "a blue moon"?

(38) What is the best definition of "a blue moon"?

(39) What is "a blue moon" definition and meaning?

(40) How to use "a blue moon" in a sentence.

(41) The Word "a blue moon" in Example Sentences.

(42) "a blue moon" meaning in english, "a blue moon" definitions.

(43) Primary meanings of "a blue moon".

(44) Full definitions of "a blue moon".

(45) Full meaning of "a blue moon".

(46) The Word "a blue moon" in Example Sentences.

(47) Best definition of "a blue moon".

(48) Define "a blue moon" in one sentence, define "a blue moon" in one word.

(49) What is the meaning of "a blue moon" in a sentence.

(50) The Word "a blue moon" in Example Sentences.

(51) What is the origin and root of "a blue moon".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a blue moon


به جای حفظ کردن لغت a blue moon ، جملات کوتاه با a blue moon را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a blue moon، جملات کوتاه مختلف با لغت a blue moon را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a blue moon، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a blue moon را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a blue moon در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a blue moon

ساختن جمله با a blue moon به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a blue moon است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a blue moon را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a blue moon ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a blue moon که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با a blue moon

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a blue moon

یک جمله ساده با a blue moon از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a blue moon

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a blue moon، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a blue moon به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a blue moon بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a blue moon

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a blue moon همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a blue moon فرق دارد. در جملات پیچیده با a blue moon، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a blue moon بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a blue moon

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a blue moon همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a blue moon. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a blue moon بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با a blue moon

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a blue moon و کاربرد کلمه a blue moon در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a blue moon را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a blue moon و همچنین مطالعه مثال برای a blue moon، اقدام به جمله سازی با کلمه a blue moon نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a blue moon در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a blue moon به کمک همین جملات با a blue moon و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a blue moon می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a blue moon، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a blue moon را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a blue moon در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a blue moon به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a blue moon است. با ساختن جمله برای لغت a blue moon به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان