EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a bull in a china shop" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a bull in a china shop را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a bull in a china shop و همچنین مطالعه مثال برای a bull in a china shop، اقدام به جمله سازی با کلمه a bull in a china shop نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a bull in a china shop در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a bull in a china shop به کمک همین جملات با a bull in a china shop و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a bull in a china shop می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با a bull in a china shop برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a bull in a china shop را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a bull in a china shop به انگلیسی

جمله با a bundle of جمله با a bundle of nerves جمله با a c جمله با a call to arms جمله با a cappella جمله با a case in point جمله با a castle in the air جمله با a cat has nine lives جمله با a change for the better جمله با a change of heart

(1) well, let's just say he's got the finesse of a bull in a china shop.

(2) well, let's just say he's got the finesse of a bull in a china shop.(3) What is the modern definition of "a bull in a china shop"?

(4) How to Use "a bull in a china shop" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "a bull in a china shop" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a bull in a china shop" can get slippery.

(7) The Best Definition of "a bull in a china shop" I’ve Heard So Far.

(8) "a bull in a china shop" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "a bull in a china shop"?

(10) What is the definition of an "a bull in a china shop"?

(11) What Is "a bull in a china shop"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "a bull in a china shop" in a sentence.

(13) The Word "a bull in a china shop" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "a bull in a china shop".

(15) What is definition of "a bull in a china shop" by Merriam-Webster.

(16) "a bull in a china shop" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "a bull in a china shop"?

(18) "a bull in a china shop" sentence examples.

(19) "a bull in a china shop": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a bull in a china shop".

(21) How do you explain "a bull in a china shop"?

(22) What can I say instead of "a bull in a china shop"?

(23) What is a synonym for "a bull in a china shop"?

(24) What is a antonym for "a bull in a china shop"?

(25) What do you mean by "a bull in a china shop"?

(26) What is another word for "a bull in a china shop"?

(27) What is the best definition of "a bull in a china shop"?

(28) What is "a bull in a china shop" definition and meaning?

(29) How to use "a bull in a china shop" in a sentence.

(30) The Word "a bull in a china shop" in Example Sentences.

(31) "a bull in a china shop" meaning in english, "a bull in a china shop" definitions.

(32) Primary meanings of "a bull in a china shop".

(33) Full definitions of "a bull in a china shop".

(34) Full meaning of "a bull in a china shop".

(35) The Word "a bull in a china shop" in Example Sentences.

(36) Best definition of "a bull in a china shop".

(37) Define "a bull in a china shop" in one sentence, define "a bull in a china shop" in one word.

(38) What is the meaning of "a bull in a china shop" in a sentence.

(39) The Word "a bull in a china shop" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "a bull in a china shop".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a bull in a china shop


به جای حفظ کردن لغت a bull in a china shop ، جملات کوتاه با a bull in a china shop را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bull in a china shop، جملات کوتاه مختلف با لغت a bull in a china shop را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bull in a china shop، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a bull in a china shop را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a bull in a china shop در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a bull in a china shop

ساختن جمله با a bull in a china shop به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a bull in a china shop است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a bull in a china shop را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a bull in a china shop ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a bull in a china shop که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a bull in a china shop

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a bull in a china shop

یک جمله ساده با a bull in a china shop از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a bull in a china shop

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a bull in a china shop، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a bull in a china shop به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a bull in a china shop بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a bull in a china shop

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a bull in a china shop همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a bull in a china shop فرق دارد. در جملات پیچیده با a bull in a china shop، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a bull in a china shop بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a bull in a china shop

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a bull in a china shop همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a bull in a china shop. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a bull in a china shop بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a bull in a china shop

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a bull in a china shop و کاربرد کلمه a bull in a china shop در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a bull in a china shop را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a bull in a china shop و همچنین مطالعه مثال برای a bull in a china shop، اقدام به جمله سازی با کلمه a bull in a china shop نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a bull in a china shop در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a bull in a china shop به کمک همین جملات با a bull in a china shop و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a bull in a china shop می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bull in a china shop، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a bull in a china shop را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a bull in a china shop در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a bull in a china shop به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a bull in a china shop است. با ساختن جمله برای لغت a bull in a china shop به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان