EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a bone of contention" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a bone of contention را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a bone of contention و همچنین مطالعه مثال برای a bone of contention، اقدام به جمله سازی با کلمه a bone of contention نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a bone of contention در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a bone of contention به کمک همین جملات با a bone of contention و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a bone of contention می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با a bone of contention برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a bone of contention را نیز گوش دهید.

(1) Dr. Zamenhof didn't give us any rules for the use of punctuation in Esperanto, because he well knew what a bone of contention that would be.

(2) What is the modern definition of "a bone of contention"?

(3) How to Use "a bone of contention" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "a bone of contention" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a bone of contention" can get slippery.

(6) The Best Definition of "a bone of contention" I’ve Heard So Far.

(7) "a bone of contention" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "a bone of contention"?

(9) What is the definition of an "a bone of contention"?

(10) What Is "a bone of contention"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "a bone of contention" in a sentence.

(12) The Word "a bone of contention" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "a bone of contention".

(14) What is definition of "a bone of contention" by Merriam-Webster.

(15) "a bone of contention" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "a bone of contention"?

(17) "a bone of contention" sentence examples.

(18) "a bone of contention": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a bone of contention".

(20) How do you explain "a bone of contention"?

(21) What can I say instead of "a bone of contention"?

(22) What is a synonym for "a bone of contention"?

(23) What is a antonym for "a bone of contention"?

(24) What do you mean by "a bone of contention"?

(25) What is another word for "a bone of contention"?

(26) What is the best definition of "a bone of contention"?

(27) What is "a bone of contention" definition and meaning?

(28) How to use "a bone of contention" in a sentence.

(29) The Word "a bone of contention" in Example Sentences.

(30) "a bone of contention" meaning in english, "a bone of contention" definitions.

(31) Primary meanings of "a bone of contention".

(32) Full definitions of "a bone of contention".

(33) Full meaning of "a bone of contention".

(34) The Word "a bone of contention" in Example Sentences.

(35) Best definition of "a bone of contention".

(36) Define "a bone of contention" in one sentence, define "a bone of contention" in one word.

(37) What is the meaning of "a bone of contention" in a sentence.

(38) The Word "a bone of contention" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "a bone of contention".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a bone of contention


به جای حفظ کردن لغت a bone of contention ، جملات کوتاه با a bone of contention را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bone of contention، جملات کوتاه مختلف با لغت a bone of contention را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bone of contention، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a bone of contention را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a bone of contention در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a bone of contention

ساختن جمله با a bone of contention به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a bone of contention است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a bone of contention را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a bone of contention ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a bone of contention که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با a bone of contention

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a bone of contention

یک جمله ساده با a bone of contention از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a bone of contention

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a bone of contention، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a bone of contention به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a bone of contention بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a bone of contention

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a bone of contention همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a bone of contention فرق دارد. در جملات پیچیده با a bone of contention، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a bone of contention بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a bone of contention

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a bone of contention همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a bone of contention. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a bone of contention بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با a bone of contention

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a bone of contention و کاربرد کلمه a bone of contention در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a bone of contention را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a bone of contention و همچنین مطالعه مثال برای a bone of contention، اقدام به جمله سازی با کلمه a bone of contention نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a bone of contention در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a bone of contention به کمک همین جملات با a bone of contention و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a bone of contention می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a bone of contention، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a bone of contention را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a bone of contention در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a bone of contention به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a bone of contention است. با ساختن جمله برای لغت a bone of contention به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان