EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "a broken reed" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات a broken reed را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a broken reed و همچنین مطالعه مثال برای a broken reed، اقدام به جمله سازی با کلمه a broken reed نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a broken reed در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a broken reed به کمک همین جملات با a broken reed و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a broken reed می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با a broken reed برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با a broken reed را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با a broken reed به انگلیسی

جمله با a bull in a china shop جمله با a bundle of جمله با a bundle of nerves جمله با a c جمله با a call to arms جمله با a cappella جمله با a case in point جمله با a castle in the air جمله با a cat has nine lives جمله با a change for the better(1) What is the modern definition of "a broken reed"?

(2) How to Use "a broken reed" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "a broken reed" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "a broken reed" can get slippery.

(5) The Best Definition of "a broken reed" I’ve Heard So Far.

(6) "a broken reed" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "a broken reed"?

(8) What is the definition of an "a broken reed"?

(9) What Is "a broken reed"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "a broken reed" in a sentence.

(11) The Word "a broken reed" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "a broken reed".

(13) What is definition of "a broken reed" by Merriam-Webster.

(14) "a broken reed" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "a broken reed"?

(16) "a broken reed" sentence examples.

(17) "a broken reed": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "a broken reed".

(19) How do you explain "a broken reed"?

(20) What can I say instead of "a broken reed"?

(21) What is a synonym for "a broken reed"?

(22) What is a antonym for "a broken reed"?

(23) What do you mean by "a broken reed"?

(24) What is another word for "a broken reed"?

(25) What is the best definition of "a broken reed"?

(26) What is "a broken reed" definition and meaning?

(27) How to use "a broken reed" in a sentence.

(28) The Word "a broken reed" in Example Sentences.

(29) "a broken reed" meaning in english, "a broken reed" definitions.

(30) Primary meanings of "a broken reed".

(31) Full definitions of "a broken reed".

(32) Full meaning of "a broken reed".

(33) The Word "a broken reed" in Example Sentences.

(34) Best definition of "a broken reed".

(35) Define "a broken reed" in one sentence, define "a broken reed" in one word.

(36) What is the meaning of "a broken reed" in a sentence.

(37) The Word "a broken reed" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "a broken reed".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با a broken reed


به جای حفظ کردن لغت a broken reed ، جملات کوتاه با a broken reed را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a broken reed، جملات کوتاه مختلف با لغت a broken reed را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a broken reed، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a broken reed را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a broken reed در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه a broken reed

ساختن جمله با a broken reed به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a broken reed است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت a broken reed را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت a broken reed ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه a broken reed که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با a broken reed

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با a broken reed

یک جمله ساده با a broken reed از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با a broken reed

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با a broken reed، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با a broken reed به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با a broken reed بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با a broken reed

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با a broken reed همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با a broken reed فرق دارد. در جملات پیچیده با a broken reed، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با a broken reed بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با a broken reed

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a broken reed همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت a broken reed. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با a broken reed بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با a broken reed

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با a broken reed و کاربرد کلمه a broken reed در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات a broken reed را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه a broken reed و همچنین مطالعه مثال برای a broken reed، اقدام به جمله سازی با کلمه a broken reed نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از a broken reed در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه a broken reed به کمک همین جملات با a broken reed و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت a broken reed می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی a broken reed، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه a broken reed را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از a broken reed در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با a broken reed به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی a broken reed است. با ساختن جمله برای لغت a broken reed به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان