EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "base number" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات base number را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه base number و همچنین مطالعه مثال برای base number، اقدام به جمله سازی با کلمه base number نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از base number در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه base number به کمک همین جملات با base number و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت base number می باشد.


در قسمت ذیل 39 جمله با base number برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با base number را نیز گوش دهید.

(1) The flowers have a base number of five petals though in several genera the petals are minute or absent.

(2) What is the modern definition of "base number"?

(3) How to Use "base number" with Example Sentences.

(4) If you had to explain to someone who was learning English what "base number" is, what would you say?

(5) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "base number" can get slippery.

(6) The Best Definition of "base number" I’ve Heard So Far.

(7) "base number" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(8) What is the best definition of "base number"?

(9) What is the definition of an "base number"?

(10) What Is "base number"? Detailed Definition and Meaning.

(11) Use "base number" in a sentence.

(12) The Word "base number" in Example Sentences.

(13) English Sentences with Audio Using the Word "base number".

(14) What is definition of "base number" by Merriam-Webster.

(15) "base number" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(16) How do you write a good sentence with "base number"?

(17) "base number" sentence examples.

(18) "base number": In a Sentence.

(19) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "base number".

(20) How do you explain "base number"?

(21) What can I say instead of "base number"?

(22) What is a synonym for "base number"?

(23) What is a antonym for "base number"?

(24) What do you mean by "base number"?

(25) What is another word for "base number"?

(26) What is the best definition of "base number"?

(27) What is "base number" definition and meaning?

(28) How to use "base number" in a sentence.

(29) The Word "base number" in Example Sentences.

(30) "base number" meaning in english, "base number" definitions.

(31) Primary meanings of "base number".

(32) Full definitions of "base number".

(33) Full meaning of "base number".

(34) The Word "base number" in Example Sentences.

(35) Best definition of "base number".

(36) Define "base number" in one sentence, define "base number" in one word.

(37) What is the meaning of "base number" in a sentence.

(38) The Word "base number" in Example Sentences.

(39) What is the origin and root of "base number".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با base number


به جای حفظ کردن لغت base number ، جملات کوتاه با base number را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی base number، جملات کوتاه مختلف با لغت base number را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی base number، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه base number را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از base number در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه base number

ساختن جمله با base number به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی base number است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت base number را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت base number ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه base number که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با base number

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با base number

یک جمله ساده با base number از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با base number

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با base number، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با base number به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با base number بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با base number

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با base number همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با base number فرق دارد. در جملات پیچیده با base number، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با base number بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با base number

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با base number همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت base number. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با base number بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با base number

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با base number و کاربرد کلمه base number در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات base number را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه base number و همچنین مطالعه مثال برای base number، اقدام به جمله سازی با کلمه base number نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از base number در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه base number به کمک همین جملات با base number و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت base number می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی base number، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه base number را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از base number در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با base number به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی base number است. با ساختن جمله برای لغت base number به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان