EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "base price" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات base price را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه base price و همچنین مطالعه مثال برای base price، اقدام به جمله سازی با کلمه base price نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از base price در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه base price به کمک همین جملات با base price و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت base price می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با base price برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با base price را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "base price"?

(1) How to Use "base price" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "base price" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "base price" can get slippery.

(4) The Best Definition of "base price" I’ve Heard So Far.

(5) "base price" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "base price"?

(7) What is the definition of an "base price"?

(8) What Is "base price"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "base price" in a sentence.

(10) The Word "base price" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "base price".

(12) What is definition of "base price" by Merriam-Webster.

(13) "base price" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "base price"?

(15) "base price" sentence examples.

(16) "base price": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "base price".

(18) How do you explain "base price"?

(19) What can I say instead of "base price"?

(20) What is a synonym for "base price"?

(21) What is a antonym for "base price"?

(22) What do you mean by "base price"?

(23) What is another word for "base price"?

(24) What is the best definition of "base price"?

(25) What is "base price" definition and meaning?

(26) How to use "base price" in a sentence.

(27) The Word "base price" in Example Sentences.

(28) "base price" meaning in english, "base price" definitions.

(29) Primary meanings of "base price".

(30) Full definitions of "base price".

(31) Full meaning of "base price".

(32) The Word "base price" in Example Sentences.

(33) Best definition of "base price".

(34) Define "base price" in one sentence, define "base price" in one word.

(35) What is the meaning of "base price" in a sentence.

(36) The Word "base price" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "base price".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با base price


به جای حفظ کردن لغت base price ، جملات کوتاه با base price را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی base price، جملات کوتاه مختلف با لغت base price را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی base price، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه base price را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از base price در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه base price

ساختن جمله با base price به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی base price است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت base price را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت base price ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه base price که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با base price

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با base price

یک جمله ساده با base price از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با base price

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با base price، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با base price به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با base price بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با base price

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با base price همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با base price فرق دارد. در جملات پیچیده با base price، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با base price بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با base price

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با base price همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت base price. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با base price بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با base price

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با base price و کاربرد کلمه base price در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات base price را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه base price و همچنین مطالعه مثال برای base price، اقدام به جمله سازی با کلمه base price نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از base price در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه base price به کمک همین جملات با base price و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت base price می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی base price، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه base price را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از base price در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با base price به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی base price است. با ساختن جمله برای لغت base price به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان