EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "base period" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات base period را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه base period و همچنین مطالعه مثال برای base period، اقدام به جمله سازی با کلمه base period نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از base period در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه base period به کمک همین جملات با base period و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت base period می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با base period برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با base period را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "base period"?

(1) How to Use "base period" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "base period" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "base period" can get slippery.

(4) The Best Definition of "base period" I’ve Heard So Far.

(5) "base period" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "base period"?

(7) What is the definition of an "base period"?

(8) What Is "base period"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "base period" in a sentence.

(10) The Word "base period" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "base period".

(12) What is definition of "base period" by Merriam-Webster.

(13) "base period" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "base period"?

(15) "base period" sentence examples.

(16) "base period": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "base period".

(18) How do you explain "base period"?

(19) What can I say instead of "base period"?

(20) What is a synonym for "base period"?

(21) What is a antonym for "base period"?

(22) What do you mean by "base period"?

(23) What is another word for "base period"?

(24) What is the best definition of "base period"?

(25) What is "base period" definition and meaning?

(26) How to use "base period" in a sentence.

(27) The Word "base period" in Example Sentences.

(28) "base period" meaning in english, "base period" definitions.

(29) Primary meanings of "base period".

(30) Full definitions of "base period".

(31) Full meaning of "base period".

(32) The Word "base period" in Example Sentences.

(33) Best definition of "base period".

(34) Define "base period" in one sentence, define "base period" in one word.

(35) What is the meaning of "base period" in a sentence.

(36) The Word "base period" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "base period".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با base period


به جای حفظ کردن لغت base period ، جملات کوتاه با base period را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی base period، جملات کوتاه مختلف با لغت base period را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی base period، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه base period را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از base period در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه base period

ساختن جمله با base period به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی base period است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت base period را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت base period ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه base period که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با base period

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با base period

یک جمله ساده با base period از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با base period

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با base period، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با base period به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با base period بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با base period

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با base period همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با base period فرق دارد. در جملات پیچیده با base period، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با base period بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با base period

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با base period همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت base period. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با base period بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با base period

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با base period و کاربرد کلمه base period در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات base period را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه base period و همچنین مطالعه مثال برای base period، اقدام به جمله سازی با کلمه base period نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از base period در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه base period به کمک همین جملات با base period و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت base period می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی base period، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه base period را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از base period در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با base period به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی base period است. با ساختن جمله برای لغت base period به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان