EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basal temperature" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basal temperature را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basal temperature و همچنین مطالعه مثال برای basal temperature، اقدام به جمله سازی با کلمه basal temperature نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basal temperature در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basal temperature به کمک همین جملات با basal temperature و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basal temperature می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با basal temperature برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basal temperature را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "basal temperature"?

(1) How to Use "basal temperature" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "basal temperature" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basal temperature" can get slippery.

(4) The Best Definition of "basal temperature" I’ve Heard So Far.

(5) "basal temperature" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "basal temperature"?

(7) What is the definition of an "basal temperature"?

(8) What Is "basal temperature"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "basal temperature" in a sentence.

(10) The Word "basal temperature" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "basal temperature".

(12) What is definition of "basal temperature" by Merriam-Webster.

(13) "basal temperature" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "basal temperature"?

(15) "basal temperature" sentence examples.

(16) "basal temperature": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basal temperature".

(18) How do you explain "basal temperature"?

(19) What can I say instead of "basal temperature"?

(20) What is a synonym for "basal temperature"?

(21) What is a antonym for "basal temperature"?

(22) What do you mean by "basal temperature"?

(23) What is another word for "basal temperature"?

(24) What is the best definition of "basal temperature"?

(25) What is "basal temperature" definition and meaning?

(26) How to use "basal temperature" in a sentence.

(27) The Word "basal temperature" in Example Sentences.

(28) "basal temperature" meaning in english, "basal temperature" definitions.

(29) Primary meanings of "basal temperature".

(30) Full definitions of "basal temperature".

(31) Full meaning of "basal temperature".

(32) The Word "basal temperature" in Example Sentences.

(33) Best definition of "basal temperature".

(34) Define "basal temperature" in one sentence, define "basal temperature" in one word.

(35) What is the meaning of "basal temperature" in a sentence.

(36) The Word "basal temperature" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "basal temperature".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basal temperature


به جای حفظ کردن لغت basal temperature ، جملات کوتاه با basal temperature را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basal temperature، جملات کوتاه مختلف با لغت basal temperature را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basal temperature، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basal temperature را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basal temperature در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basal temperature

ساختن جمله با basal temperature به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basal temperature است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basal temperature را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basal temperature ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basal temperature که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basal temperature

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basal temperature

یک جمله ساده با basal temperature از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basal temperature

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basal temperature، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basal temperature به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basal temperature بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basal temperature

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basal temperature همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basal temperature فرق دارد. در جملات پیچیده با basal temperature، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basal temperature بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basal temperature

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basal temperature همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basal temperature. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basal temperature بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basal temperature

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basal temperature و کاربرد کلمه basal temperature در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basal temperature را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basal temperature و همچنین مطالعه مثال برای basal temperature، اقدام به جمله سازی با کلمه basal temperature نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basal temperature در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basal temperature به کمک همین جملات با basal temperature و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basal temperature می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basal temperature، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basal temperature را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basal temperature در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basal temperature به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basal temperature است. با ساختن جمله برای لغت basal temperature به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان