EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "basal ganglion" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات basal ganglion را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basal ganglion و همچنین مطالعه مثال برای basal ganglion، اقدام به جمله سازی با کلمه basal ganglion نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basal ganglion در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basal ganglion به کمک همین جملات با basal ganglion و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basal ganglion می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با basal ganglion برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با basal ganglion را نیز گوش دهید.

(0) What is the modern definition of "basal ganglion"?

(1) How to Use "basal ganglion" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "basal ganglion" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "basal ganglion" can get slippery.

(4) The Best Definition of "basal ganglion" I’ve Heard So Far.

(5) "basal ganglion" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "basal ganglion"?

(7) What is the definition of an "basal ganglion"?

(8) What Is "basal ganglion"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "basal ganglion" in a sentence.

(10) The Word "basal ganglion" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "basal ganglion".

(12) What is definition of "basal ganglion" by Merriam-Webster.

(13) "basal ganglion" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "basal ganglion"?

(15) "basal ganglion" sentence examples.

(16) "basal ganglion": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "basal ganglion".

(18) How do you explain "basal ganglion"?

(19) What can I say instead of "basal ganglion"?

(20) What is a synonym for "basal ganglion"?

(21) What is a antonym for "basal ganglion"?

(22) What do you mean by "basal ganglion"?

(23) What is another word for "basal ganglion"?

(24) What is the best definition of "basal ganglion"?

(25) What is "basal ganglion" definition and meaning?

(26) How to use "basal ganglion" in a sentence.

(27) The Word "basal ganglion" in Example Sentences.

(28) "basal ganglion" meaning in english, "basal ganglion" definitions.

(29) Primary meanings of "basal ganglion".

(30) Full definitions of "basal ganglion".

(31) Full meaning of "basal ganglion".

(32) The Word "basal ganglion" in Example Sentences.

(33) Best definition of "basal ganglion".

(34) Define "basal ganglion" in one sentence, define "basal ganglion" in one word.

(35) What is the meaning of "basal ganglion" in a sentence.

(36) The Word "basal ganglion" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "basal ganglion".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با basal ganglion


به جای حفظ کردن لغت basal ganglion ، جملات کوتاه با basal ganglion را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basal ganglion، جملات کوتاه مختلف با لغت basal ganglion را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basal ganglion، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basal ganglion را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basal ganglion در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه basal ganglion

ساختن جمله با basal ganglion به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basal ganglion است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت basal ganglion را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت basal ganglion ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه basal ganglion که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با basal ganglion

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با basal ganglion

یک جمله ساده با basal ganglion از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با basal ganglion

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با basal ganglion، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با basal ganglion به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با basal ganglion بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با basal ganglion

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با basal ganglion همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با basal ganglion فرق دارد. در جملات پیچیده با basal ganglion، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با basal ganglion بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با basal ganglion

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basal ganglion همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت basal ganglion. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با basal ganglion بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با basal ganglion

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با basal ganglion و کاربرد کلمه basal ganglion در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات basal ganglion را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه basal ganglion و همچنین مطالعه مثال برای basal ganglion، اقدام به جمله سازی با کلمه basal ganglion نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از basal ganglion در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه basal ganglion به کمک همین جملات با basal ganglion و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت basal ganglion می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی basal ganglion، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه basal ganglion را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از basal ganglion در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با basal ganglion به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی basal ganglion است. با ساختن جمله برای لغت basal ganglion به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان