EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "barter" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات barter را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barter و همچنین مطالعه مثال برای barter، اقدام به جمله سازی با کلمه barter نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barter در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barter به کمک همین جملات با barter و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barter می باشد.


در قسمت ذیل 73 جمله با barter برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با barter را نیز گوش دهید.

(1) In primitive societies barter was used.

(2) Life is a barter of choice and consequences.

(3) All government is founded on compromise and barter.

(4) ... And the only way to find that honesty is to not overthink it.For your writing to come alive--to be multi-dimensional--you must barter away some control.

(5) looking to barter? no.

(6) i'm willing to barter.

(7) we have a barter system.

(8) that alternate economies barter and

(9) i would like to barter for a magnet.

(10) that was moving from barter into trade.


جمله با "barter"(11) and used as barter for the return of prisoners

(12) look, i'm armed. i'll go with you. we can barter together.

(13) what choice did we have but to barter our birthright for blankets ... and food.

(14) hey, people checking out inventory over at the barter tables, watch stray bullets.

(15) When there is no money involved in the trade the trade is called barter.

(16) You may have to barter with Jim to procure the essential supplies you need.

(17) You may only barter in the village market because the exchange of currency is prohibited there.

(18) The homeless man held a sign that suggested he would barter his handyman services for a good meal.

(19) Before there was an official government currency, commerce relied mainly on a system of trade or barter.

(20) The simplest and oldest form of payment is barter This is the exchange of one good or service for another.


مثال برای "barter"(21) Since I do not have any money, I’m hoping I can barter my maid services in exchange for much-needed lawn care.

(22) Silent barter is what is done when traders who can not speak each other people language can trade without talking.

(23) As a teacher, Mrs. Jones hopes to show her students how to barter by setting up a cashless store in her classroom.

(24) Since the chef is low on funds but needs to have his stove repaired, he hopes to barter his cooking skills as a trade.

(25) To do a silent barter one group of traders would go to a certain location leaving whatever they are offering to trade.

(26) looking to barter? no.

(27) i'm willing to barter.

(28) we have a barter system.

(29) that alternate economies barter and

(30) i would like to barter for a magnet.


جمله انگلیسی با کلمه "barter"(31) that was moving from barter into trade.

(32) and used as barter for the return of prisoners

(33) look, i'm armed. i'll go with you. we can barter together.

(34) what choice did we have but to barter our birthright for blankets ... and food.

(35) hey, people checking out inventory over at the barter tables, watch stray bullets.

(36) What is the modern definition of "barter"?

(37) How to Use "barter" with Example Sentences.

(38) If you had to explain to someone who was learning English what "barter" is, what would you say?

(39) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "barter" can get slippery.

(40) The Best Definition of "barter" I’ve Heard So Far.

(41) "barter" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(42) What is the best definition of "barter"?

(43) What is the definition of an "barter"?

(44) What Is "barter"? Detailed Definition and Meaning.

(45) Use "barter" in a sentence.

(46) The Word "barter" in Example Sentences.

(47) English Sentences with Audio Using the Word "barter".

(48) What is definition of "barter" by Merriam-Webster.

(49) "barter" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(50) How do you write a good sentence with "barter"?

(51) "barter" sentence examples.

(52) "barter": In a Sentence.

(53) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "barter".

(54) How do you explain "barter"?

(55) What can I say instead of "barter"?

(56) What is a synonym for "barter"?

(57) What is a antonym for "barter"?

(58) What do you mean by "barter"?

(59) What is another word for "barter"?

(60) What is the best definition of "barter"?

(61) What is "barter" definition and meaning?

(62) How to use "barter" in a sentence.

(63) The Word "barter" in Example Sentences.

(64) "barter" meaning in english, "barter" definitions.

(65) Primary meanings of "barter".

(66) Full definitions of "barter".

(67) Full meaning of "barter".

(68) The Word "barter" in Example Sentences.

(69) Best definition of "barter".

(70) Define "barter" in one sentence, define "barter" in one word.

(71) What is the meaning of "barter" in a sentence.

(72) The Word "barter" in Example Sentences.

(73) What is the origin and root of "barter".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با barter


به جای حفظ کردن لغت barter ، جملات کوتاه با barter را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barter، جملات کوتاه مختلف با لغت barter را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barter، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barter را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barter در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه barter

ساختن جمله با barter به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barter است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت barter را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت barter ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه barter که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با barter

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با barter

یک جمله ساده با barter از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با barter

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با barter، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با barter به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با barter بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با barter

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با barter همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با barter فرق دارد. در جملات پیچیده با barter، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با barter بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با barter

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barter همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت barter. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barter بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با barter

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با barter و کاربرد کلمه barter در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات barter را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barter و همچنین مطالعه مثال برای barter، اقدام به جمله سازی با کلمه barter نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barter در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barter به کمک همین جملات با barter و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barter می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barter، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barter را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barter در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با barter به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barter است. با ساختن جمله برای لغت barter به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان