EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "barter system" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات barter system را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barter system و همچنین مطالعه مثال برای barter system، اقدام به جمله سازی با کلمه barter system نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barter system در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barter system به کمک همین جملات با barter system و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barter system می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با barter system برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با barter system را نیز گوش دهید.

(1) What is the modern definition of "barter system"?

(2) How to Use "barter system" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "barter system" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "barter system" can get slippery.

(5) The Best Definition of "barter system" I’ve Heard So Far.

(6) "barter system" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "barter system"?

(8) What is the definition of an "barter system"?

(9) What Is "barter system"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "barter system" in a sentence.

(11) The Word "barter system" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "barter system".

(13) What is definition of "barter system" by Merriam-Webster.

(14) "barter system" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "barter system"?

(16) "barter system" sentence examples.

(17) "barter system": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "barter system".

(19) How do you explain "barter system"?

(20) What can I say instead of "barter system"?

(21) What is a synonym for "barter system"?

(22) What is a antonym for "barter system"?

(23) What do you mean by "barter system"?

(24) What is another word for "barter system"?

(25) What is the best definition of "barter system"?

(26) What is "barter system" definition and meaning?

(27) How to use "barter system" in a sentence.

(28) The Word "barter system" in Example Sentences.

(29) "barter system" meaning in english, "barter system" definitions.

(30) Primary meanings of "barter system".

(31) Full definitions of "barter system".

(32) Full meaning of "barter system".

(33) The Word "barter system" in Example Sentences.

(34) Best definition of "barter system".

(35) Define "barter system" in one sentence, define "barter system" in one word.

(36) What is the meaning of "barter system" in a sentence.

(37) The Word "barter system" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "barter system".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با barter system


به جای حفظ کردن لغت barter system ، جملات کوتاه با barter system را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barter system، جملات کوتاه مختلف با لغت barter system را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barter system، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barter system را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barter system در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه barter system

ساختن جمله با barter system به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barter system است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت barter system را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت barter system ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه barter system که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با barter system

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با barter system

یک جمله ساده با barter system از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با barter system

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با barter system، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با barter system به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با barter system بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با barter system

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با barter system همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با barter system فرق دارد. در جملات پیچیده با barter system، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با barter system بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با barter system

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barter system همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت barter system. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barter system بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با barter system

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با barter system و کاربرد کلمه barter system در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات barter system را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barter system و همچنین مطالعه مثال برای barter system، اقدام به جمله سازی با کلمه barter system نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barter system در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barter system به کمک همین جملات با barter system و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barter system می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barter system، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barter system را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barter system در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با barter system به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barter system است. با ساختن جمله برای لغت barter system به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان