EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "barter away" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات barter away را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barter away و همچنین مطالعه مثال برای barter away، اقدام به جمله سازی با کلمه barter away نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barter away در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barter away به کمک همین جملات با barter away و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barter away می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با barter away برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با barter away را نیز گوش دهید.

(1) What is the modern definition of "barter away"?

(2) How to Use "barter away" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "barter away" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "barter away" can get slippery.

(5) The Best Definition of "barter away" I’ve Heard So Far.

(6) "barter away" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "barter away"?

(8) What is the definition of an "barter away"?

(9) What Is "barter away"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "barter away" in a sentence.

(11) The Word "barter away" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "barter away".

(13) What is definition of "barter away" by Merriam-Webster.

(14) "barter away" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "barter away"?

(16) "barter away" sentence examples.

(17) "barter away": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "barter away".

(19) How do you explain "barter away"?

(20) What can I say instead of "barter away"?

(21) What is a synonym for "barter away"?

(22) What is a antonym for "barter away"?

(23) What do you mean by "barter away"?

(24) What is another word for "barter away"?

(25) What is the best definition of "barter away"?

(26) What is "barter away" definition and meaning?

(27) How to use "barter away" in a sentence.

(28) The Word "barter away" in Example Sentences.

(29) "barter away" meaning in english, "barter away" definitions.

(30) Primary meanings of "barter away".

(31) Full definitions of "barter away".

(32) Full meaning of "barter away".

(33) The Word "barter away" in Example Sentences.

(34) Best definition of "barter away".

(35) Define "barter away" in one sentence, define "barter away" in one word.

(36) What is the meaning of "barter away" in a sentence.

(37) The Word "barter away" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "barter away".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با barter away


به جای حفظ کردن لغت barter away ، جملات کوتاه با barter away را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barter away، جملات کوتاه مختلف با لغت barter away را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barter away، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barter away را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barter away در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه barter away

ساختن جمله با barter away به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barter away است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت barter away را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت barter away ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه barter away که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با barter away

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با barter away

یک جمله ساده با barter away از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با barter away

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با barter away، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با barter away به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با barter away بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با barter away

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با barter away همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با barter away فرق دارد. در جملات پیچیده با barter away، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با barter away بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با barter away

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barter away همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت barter away. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barter away بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با barter away

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با barter away و کاربرد کلمه barter away در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات barter away را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barter away و همچنین مطالعه مثال برای barter away، اقدام به جمله سازی با کلمه barter away نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barter away در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barter away به کمک همین جملات با barter away و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barter away می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barter away، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barter away را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barter away در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با barter away به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barter away است. با ساختن جمله برای لغت barter away به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان