EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "barrier reef" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات barrier reef را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barrier reef و همچنین مطالعه مثال برای barrier reef، اقدام به جمله سازی با کلمه barrier reef نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barrier reef در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barrier reef به کمک همین جملات با barrier reef و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barrier reef می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با barrier reef برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با barrier reef را نیز گوش دهید.

(1) the australian great barrier reef authority and scientists

(2) The remains of a very old barrier reef has been found in the Kimberley area This is in the northern part of Western Australia.

(3) What is the modern definition of "barrier reef"?

(4) How to Use "barrier reef" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "barrier reef" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "barrier reef" can get slippery.

(7) The Best Definition of "barrier reef" I’ve Heard So Far.

(8) "barrier reef" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "barrier reef"?

(10) What is the definition of an "barrier reef"?

(11) What Is "barrier reef"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "barrier reef" in a sentence.

(13) The Word "barrier reef" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "barrier reef".

(15) What is definition of "barrier reef" by Merriam-Webster.

(16) "barrier reef" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "barrier reef"?

(18) "barrier reef" sentence examples.

(19) "barrier reef": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "barrier reef".

(21) How do you explain "barrier reef"?

(22) What can I say instead of "barrier reef"?

(23) What is a synonym for "barrier reef"?

(24) What is a antonym for "barrier reef"?

(25) What do you mean by "barrier reef"?

(26) What is another word for "barrier reef"?

(27) What is the best definition of "barrier reef"?

(28) What is "barrier reef" definition and meaning?

(29) How to use "barrier reef" in a sentence.

(30) The Word "barrier reef" in Example Sentences.

(31) "barrier reef" meaning in english, "barrier reef" definitions.

(32) Primary meanings of "barrier reef".

(33) Full definitions of "barrier reef".

(34) Full meaning of "barrier reef".

(35) The Word "barrier reef" in Example Sentences.

(36) Best definition of "barrier reef".

(37) Define "barrier reef" in one sentence, define "barrier reef" in one word.

(38) What is the meaning of "barrier reef" in a sentence.

(39) The Word "barrier reef" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "barrier reef".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با barrier reef


به جای حفظ کردن لغت barrier reef ، جملات کوتاه با barrier reef را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barrier reef، جملات کوتاه مختلف با لغت barrier reef را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barrier reef، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barrier reef را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barrier reef در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه barrier reef

ساختن جمله با barrier reef به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barrier reef است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت barrier reef را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت barrier reef ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه barrier reef که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با barrier reef

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با barrier reef

یک جمله ساده با barrier reef از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با barrier reef

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با barrier reef، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با barrier reef به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با barrier reef بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با barrier reef

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با barrier reef همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با barrier reef فرق دارد. در جملات پیچیده با barrier reef، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با barrier reef بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با barrier reef

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barrier reef همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت barrier reef. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barrier reef بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با barrier reef

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با barrier reef و کاربرد کلمه barrier reef در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات barrier reef را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barrier reef و همچنین مطالعه مثال برای barrier reef، اقدام به جمله سازی با کلمه barrier reef نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barrier reef در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barrier reef به کمک همین جملات با barrier reef و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barrier reef می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barrier reef، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barrier reef را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barrier reef در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با barrier reef به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barrier reef است. با ساختن جمله برای لغت barrier reef به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان