EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "barristers" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات barristers را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barristers و همچنین مطالعه مثال برای barristers، اقدام به جمله سازی با کلمه barristers نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barristers در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barristers به کمک همین جملات با barristers و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barristers می باشد.


در قسمت ذیل 61 جمله با barristers برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با barristers را نیز گوش دهید.

(1) Both of her parents are barristers.

(2) They may call members to the Bar and allow them to practice as barristers.

(3) The Inns of Court and Inns of Chancery in London started as ordinary inns where barristers met to do business

(4) The Honourable Society of Lincoln s Inn is one of the four Inns of Court around the Royal Courts of Justice in London They may call members to the Bar and allow them to practice as barristers.

(5) There followed a public and acrimonious debate between representatives of solicitors and barristers on the issue of rights of audience.

(6) There were on each circuit panels of barristers prepared to advise and act on behalf of any barrister threatened with a wasted costs order.

(7) Every barrister is entitled and expected to address other practising barristers of whatever eminence by their surnames.

(8) He was frenetically rummaging through the cubbyholes where the barristers' briefs were kept.

(9) The post of Parliamentary Counsel is open to both barristers and solicitors

(10) Twenty intending solicitors or barristers are being sought immediately for articles or pupillage


جمله با "barristers"(11) The bill creates a Legal Services Ombudsman to oversee complaints against solicitors and barristers.

(12) They seemed to have a significance independent of the self-satisfied barristers and scurrying clerks who peopled them now.

(13) Solicitors and barristers in private practice are in business and must make a profit to survive.

(14) Solicitors in the north and west will no longer brief London barristers except in matters in which such barristers profess particular expertise.

(15) This course is compulsory for barristers

(16) The proceedings may be confusing—with silver-tongued barristers arguing for the admissibility of this or that document or video clip—but the emotions they touch are raw.

(17) It's an unreal London where barristers can smash up restaurants without getting into trouble with the police or the Bar Council.

(18) The case is made slightly untoward by the fact that both Mrs Cons-Boutboul and her former son-in-law were at one time barristers.

(19) Solicitors and barristers may be appointed as Recorders or stipendiary magistrates.

(20) So the present lack of take-up would not appear to be through lack of enthusiasm among many solicitors and barristers.


مثال برای "barristers"(21) The barristers' wigs were ill-powdered and their curls lacked crispness.

(22) Approval from the Bar Council has been received to guidance notes prepared for those members wishing direct access to barristers.

(23) 1. He was frenetically rummaging through the cubbyholes where the barristers' briefs were kept.

(24) What is the modern definition of "barristers"?

(25) How to Use "barristers" with Example Sentences.

(26) If you had to explain to someone who was learning English what "barristers" is, what would you say?

(27) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "barristers" can get slippery.

(28) The Best Definition of "barristers" I’ve Heard So Far.

(29) "barristers" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(30) What is the best definition of "barristers"?

(31) What is the definition of an "barristers"?

(32) What Is "barristers"? Detailed Definition and Meaning.

(33) Use "barristers" in a sentence.

(34) The Word "barristers" in Example Sentences.

(35) English Sentences with Audio Using the Word "barristers".

(36) What is definition of "barristers" by Merriam-Webster.

(37) "barristers" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(38) How do you write a good sentence with "barristers"?

(39) "barristers" sentence examples.

(40) "barristers": In a Sentence.

(41) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "barristers".

(42) How do you explain "barristers"?

(43) What can I say instead of "barristers"?

(44) What is a synonym for "barristers"?

(45) What is a antonym for "barristers"?

(46) What do you mean by "barristers"?

(47) What is another word for "barristers"?

(48) What is the best definition of "barristers"?

(49) What is "barristers" definition and meaning?

(50) How to use "barristers" in a sentence.

(51) The Word "barristers" in Example Sentences.

(52) "barristers" meaning in english, "barristers" definitions.

(53) Primary meanings of "barristers".

(54) Full definitions of "barristers".

(55) Full meaning of "barristers".

(56) The Word "barristers" in Example Sentences.

(57) Best definition of "barristers".

(58) Define "barristers" in one sentence, define "barristers" in one word.

(59) What is the meaning of "barristers" in a sentence.

(60) The Word "barristers" in Example Sentences.

(61) What is the origin and root of "barristers".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با barristers


به جای حفظ کردن لغت barristers ، جملات کوتاه با barristers را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barristers، جملات کوتاه مختلف با لغت barristers را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barristers، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barristers را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barristers در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه barristers

ساختن جمله با barristers به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barristers است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت barristers را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت barristers ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه barristers که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


ساختار جملات انگلیسی با barristers

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با barristers

یک جمله ساده با barristers از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با barristers

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با barristers، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با barristers به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با barristers بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با barristers

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با barristers همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با barristers فرق دارد. در جملات پیچیده با barristers، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با barristers بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با barristers

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barristers همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت barristers. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با barristers بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.


سوالات متداول جمله با barristers

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با barristers و کاربرد کلمه barristers در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات barristers را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه barristers و همچنین مطالعه مثال برای barristers، اقدام به جمله سازی با کلمه barristers نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از barristers در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه barristers به کمک همین جملات با barristers و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت barristers می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی barristers، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه barristers را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از barristers در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با barristers به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی barristers است. با ساختن جمله برای لغت barristers به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان