EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "air force academy" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات air force academy را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air force academy و همچنین مطالعه مثال برای air force academy، اقدام به جمله سازی با کلمه air force academy نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air force academy در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air force academy به کمک همین جملات با air force academy و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air force academy می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با air force academy برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با air force academy را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با air force academy به انگلیسی

جمله با air force officer جمله با air freight جمله با air gap جمله با air gun جمله با air hole جمله با air horn جمله با air hose جمله با air hostess جمله با air intake جمله با air lock(1) What is the modern definition of "air force academy"?

(2) How to Use "air force academy" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "air force academy" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "air force academy" can get slippery.

(5) The Best Definition of "air force academy" I’ve Heard So Far.

(6) "air force academy" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "air force academy"?

(8) What is the definition of an "air force academy"?

(9) What Is "air force academy"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "air force academy" in a sentence.

(11) The Word "air force academy" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "air force academy".

(13) What is definition of "air force academy" by Merriam-Webster.

(14) "air force academy" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "air force academy"?

(16) "air force academy" sentence examples.

(17) "air force academy": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "air force academy".

(19) How do you explain "air force academy"?

(20) What can I say instead of "air force academy"?

(21) What is a synonym for "air force academy"?

(22) What is a antonym for "air force academy"?

(23) What do you mean by "air force academy"?

(24) What is another word for "air force academy"?

(25) What is the best definition of "air force academy"?

(26) What is "air force academy" definition and meaning?

(27) How to use "air force academy" in a sentence.

(28) The Word "air force academy" in Example Sentences.

(29) "air force academy" meaning in english, "air force academy" definitions.

(30) Primary meanings of "air force academy".

(31) Full definitions of "air force academy".

(32) Full meaning of "air force academy".

(33) The Word "air force academy" in Example Sentences.

(34) Best definition of "air force academy".

(35) Define "air force academy" in one sentence, define "air force academy" in one word.

(36) What is the meaning of "air force academy" in a sentence.

(37) The Word "air force academy" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "air force academy".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با air force academy


به جای حفظ کردن لغت air force academy ، جملات کوتاه با air force academy را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air force academy، جملات کوتاه مختلف با لغت air force academy را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air force academy، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air force academy را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air force academy در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه air force academy

ساختن جمله با air force academy به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air force academy است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت air force academy را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت air force academy ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه air force academy که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با air force academy

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با air force academy

یک جمله ساده با air force academy از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با air force academy

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با air force academy، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با air force academy به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با air force academy بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با air force academy

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با air force academy همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با air force academy فرق دارد. در جملات پیچیده با air force academy، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با air force academy بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با air force academy

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air force academy همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت air force academy. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air force academy بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با air force academy

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با air force academy و کاربرد کلمه air force academy در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات air force academy را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air force academy و همچنین مطالعه مثال برای air force academy، اقدام به جمله سازی با کلمه air force academy نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air force academy در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air force academy به کمک همین جملات با air force academy و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air force academy می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air force academy، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air force academy را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air force academy در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با air force academy به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air force academy است. با ساختن جمله برای لغت air force academy به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان