EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "air hole" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات air hole را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air hole و همچنین مطالعه مثال برای air hole، اقدام به جمله سازی با کلمه air hole نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air hole در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air hole به کمک همین جملات با air hole و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air hole می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با air hole برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با air hole را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با air hole به انگلیسی

جمله با air horn جمله با air hose جمله با air hostess جمله با air intake جمله با air lock جمله با air mail جمله با air mass جمله با air mattress جمله با air mile جمله با air operated(0) What is the modern definition of "air hole"?

(1) How to Use "air hole" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "air hole" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "air hole" can get slippery.

(4) The Best Definition of "air hole" I’ve Heard So Far.

(5) "air hole" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "air hole"?

(7) What is the definition of an "air hole"?

(8) What Is "air hole"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "air hole" in a sentence.

(10) The Word "air hole" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "air hole".

(12) What is definition of "air hole" by Merriam-Webster.

(13) "air hole" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "air hole"?

(15) "air hole" sentence examples.

(16) "air hole": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "air hole".

(18) How do you explain "air hole"?

(19) What can I say instead of "air hole"?

(20) What is a synonym for "air hole"?

(21) What is a antonym for "air hole"?

(22) What do you mean by "air hole"?

(23) What is another word for "air hole"?

(24) What is the best definition of "air hole"?

(25) What is "air hole" definition and meaning?

(26) How to use "air hole" in a sentence.

(27) The Word "air hole" in Example Sentences.

(28) "air hole" meaning in english, "air hole" definitions.

(29) Primary meanings of "air hole".

(30) Full definitions of "air hole".

(31) Full meaning of "air hole".

(32) The Word "air hole" in Example Sentences.

(33) Best definition of "air hole".

(34) Define "air hole" in one sentence, define "air hole" in one word.

(35) What is the meaning of "air hole" in a sentence.

(36) The Word "air hole" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "air hole".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با air hole


به جای حفظ کردن لغت air hole ، جملات کوتاه با air hole را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air hole، جملات کوتاه مختلف با لغت air hole را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air hole، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air hole را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air hole در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه air hole

ساختن جمله با air hole به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air hole است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت air hole را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت air hole ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه air hole که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با air hole

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با air hole

یک جمله ساده با air hole از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با air hole

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با air hole، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با air hole به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با air hole بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با air hole

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با air hole همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با air hole فرق دارد. در جملات پیچیده با air hole، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با air hole بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با air hole

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air hole همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت air hole. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air hole بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با air hole

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با air hole و کاربرد کلمه air hole در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات air hole را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air hole و همچنین مطالعه مثال برای air hole، اقدام به جمله سازی با کلمه air hole نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air hole در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air hole به کمک همین جملات با air hole و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air hole می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air hole، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air hole را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air hole در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با air hole به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air hole است. با ساختن جمله برای لغت air hole به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان