EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "air lock" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات air lock را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air lock و همچنین مطالعه مثال برای air lock، اقدام به جمله سازی با کلمه air lock نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air lock در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air lock به کمک همین جملات با air lock و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air lock می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با air lock برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با air lock را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با air lock به انگلیسی

جمله با air mail جمله با air mass جمله با air mattress جمله با air mile جمله با air operated جمله با air out جمله با air passage جمله با air plant جمله با air pocket جمله با air pollution

(1) The radiator has an air lock.

(2) we can cover that up and then we... ..drive it into the air lock and zap it into outer space.(3) What is the modern definition of "air lock"?

(4) How to Use "air lock" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "air lock" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "air lock" can get slippery.

(7) The Best Definition of "air lock" I’ve Heard So Far.

(8) "air lock" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "air lock"?

(10) What is the definition of an "air lock"?

(11) What Is "air lock"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "air lock" in a sentence.

(13) The Word "air lock" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "air lock".

(15) What is definition of "air lock" by Merriam-Webster.

(16) "air lock" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "air lock"?

(18) "air lock" sentence examples.

(19) "air lock": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "air lock".

(21) How do you explain "air lock"?

(22) What can I say instead of "air lock"?

(23) What is a synonym for "air lock"?

(24) What is a antonym for "air lock"?

(25) What do you mean by "air lock"?

(26) What is another word for "air lock"?

(27) What is the best definition of "air lock"?

(28) What is "air lock" definition and meaning?

(29) How to use "air lock" in a sentence.

(30) The Word "air lock" in Example Sentences.

(31) "air lock" meaning in english, "air lock" definitions.

(32) Primary meanings of "air lock".

(33) Full definitions of "air lock".

(34) Full meaning of "air lock".

(35) The Word "air lock" in Example Sentences.

(36) Best definition of "air lock".

(37) Define "air lock" in one sentence, define "air lock" in one word.

(38) What is the meaning of "air lock" in a sentence.

(39) The Word "air lock" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "air lock".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با air lock


به جای حفظ کردن لغت air lock ، جملات کوتاه با air lock را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air lock، جملات کوتاه مختلف با لغت air lock را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air lock، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air lock را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air lock در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه air lock

ساختن جمله با air lock به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air lock است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت air lock را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت air lock ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه air lock که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با air lock

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با air lock

یک جمله ساده با air lock از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با air lock

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با air lock، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با air lock به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با air lock بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با air lock

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با air lock همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با air lock فرق دارد. در جملات پیچیده با air lock، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با air lock بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با air lock

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air lock همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت air lock. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با air lock بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با air lock

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با air lock و کاربرد کلمه air lock در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات air lock را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه air lock و همچنین مطالعه مثال برای air lock، اقدام به جمله سازی با کلمه air lock نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از air lock در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه air lock به کمک همین جملات با air lock و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت air lock می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی air lock، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه air lock را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از air lock در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با air lock به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی air lock است. با ساختن جمله برای لغت air lock به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان