EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "after tax" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات after tax را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه after tax و همچنین مطالعه مثال برای after tax، اقدام به جمله سازی با کلمه after tax نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از after tax در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه after tax به کمک همین جملات با after tax و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت after tax می باشد.


در قسمت ذیل 43 جمله با after tax برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با after tax را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با after tax به انگلیسی

جمله با after tax income جمله با after the fashion of جمله با aftera جمله با afterall جمله با afterbirth جمله با afterburner جمله با aftercare جمله با aftereffect جمله با aftereffects جمله با afterglow

(1) after tax

(2) in regards to the staff's after tax income...

(3) you said our after tax income would increase.

(4) even after tax evasion a celebrity's clean face is fine with me.

(5) I have one large original crust pizza with ham and pineapple. Your total will come out to $13.27 after tax. I am completing the order now(6) What is the modern definition of "after tax"?

(7) How to Use "after tax" with Example Sentences.

(8) If you had to explain to someone who was learning English what "after tax" is, what would you say?

(9) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "after tax" can get slippery.

(10) The Best Definition of "after tax" I’ve Heard So Far.

(11) "after tax" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(12) What is the best definition of "after tax"?

(13) What is the definition of an "after tax"?

(14) What Is "after tax"? Detailed Definition and Meaning.

(15) Use "after tax" in a sentence.

(16) The Word "after tax" in Example Sentences.

(17) English Sentences with Audio Using the Word "after tax".

(18) What is definition of "after tax" by Merriam-Webster.

(19) "after tax" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(20) How do you write a good sentence with "after tax"?

(21) "after tax" sentence examples.

(22) "after tax": In a Sentence.

(23) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "after tax".

(24) How do you explain "after tax"?

(25) What can I say instead of "after tax"?

(26) What is a synonym for "after tax"?

(27) What is a antonym for "after tax"?

(28) What do you mean by "after tax"?

(29) What is another word for "after tax"?

(30) What is the best definition of "after tax"?

(31) What is "after tax" definition and meaning?

(32) How to use "after tax" in a sentence.

(33) The Word "after tax" in Example Sentences.

(34) "after tax" meaning in english, "after tax" definitions.

(35) Primary meanings of "after tax".

(36) Full definitions of "after tax".

(37) Full meaning of "after tax".

(38) The Word "after tax" in Example Sentences.

(39) Best definition of "after tax".

(40) Define "after tax" in one sentence, define "after tax" in one word.

(41) What is the meaning of "after tax" in a sentence.

(42) The Word "after tax" in Example Sentences.

(43) What is the origin and root of "after tax".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با after tax


به جای حفظ کردن لغت after tax ، جملات کوتاه با after tax را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after tax، جملات کوتاه مختلف با لغت after tax را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after tax، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه after tax را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از after tax در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه after tax

ساختن جمله با after tax به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی after tax است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت after tax را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت after tax ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه after tax که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با after tax

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با after tax

یک جمله ساده با after tax از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با after tax

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با after tax، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با after tax به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با after tax بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با after tax

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با after tax همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با after tax فرق دارد. در جملات پیچیده با after tax، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با after tax بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با after tax

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با after tax همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت after tax. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با after tax بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با after tax

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با after tax و کاربرد کلمه after tax در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات after tax را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه after tax و همچنین مطالعه مثال برای after tax، اقدام به جمله سازی با کلمه after tax نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از after tax در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه after tax به کمک همین جملات با after tax و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت after tax می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی after tax، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه after tax را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از after tax در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با after tax به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی after tax است. با ساختن جمله برای لغت after tax به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان