EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advertising agent" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advertising agent را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advertising agent و همچنین مطالعه مثال برای advertising agent، اقدام به جمله سازی با کلمه advertising agent نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advertising agent در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advertising agent به کمک همین جملات با advertising agent و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advertising agent می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با advertising agent برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advertising agent را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advertising agent به انگلیسی

جمله با advertising budget جمله با advertising campaign جمله با advertising copy جمله با advertising expense جمله با advertising manager جمله با advertising media جمله با advertize جمله با advertized جمله با advertizing جمله با advertorial(0) What is the modern definition of "advertising agent"?

(1) How to Use "advertising agent" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "advertising agent" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advertising agent" can get slippery.

(4) The Best Definition of "advertising agent" I’ve Heard So Far.

(5) "advertising agent" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "advertising agent"?

(7) What is the definition of an "advertising agent"?

(8) What Is "advertising agent"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "advertising agent" in a sentence.

(10) The Word "advertising agent" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "advertising agent".

(12) What is definition of "advertising agent" by Merriam-Webster.

(13) "advertising agent" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "advertising agent"?

(15) "advertising agent" sentence examples.

(16) "advertising agent": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advertising agent".

(18) How do you explain "advertising agent"?

(19) What can I say instead of "advertising agent"?

(20) What is a synonym for "advertising agent"?

(21) What is a antonym for "advertising agent"?

(22) What do you mean by "advertising agent"?

(23) What is another word for "advertising agent"?

(24) What is the best definition of "advertising agent"?

(25) What is "advertising agent" definition and meaning?

(26) How to use "advertising agent" in a sentence.

(27) The Word "advertising agent" in Example Sentences.

(28) "advertising agent" meaning in english, "advertising agent" definitions.

(29) Primary meanings of "advertising agent".

(30) Full definitions of "advertising agent".

(31) Full meaning of "advertising agent".

(32) The Word "advertising agent" in Example Sentences.

(33) Best definition of "advertising agent".

(34) Define "advertising agent" in one sentence, define "advertising agent" in one word.

(35) What is the meaning of "advertising agent" in a sentence.

(36) The Word "advertising agent" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "advertising agent".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advertising agent


به جای حفظ کردن لغت advertising agent ، جملات کوتاه با advertising agent را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising agent، جملات کوتاه مختلف با لغت advertising agent را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising agent، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advertising agent را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advertising agent در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advertising agent

ساختن جمله با advertising agent به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advertising agent است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advertising agent را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advertising agent ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advertising agent که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advertising agent

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advertising agent

یک جمله ساده با advertising agent از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advertising agent

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advertising agent، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advertising agent به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advertising agent بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advertising agent

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advertising agent همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advertising agent فرق دارد. در جملات پیچیده با advertising agent، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advertising agent بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advertising agent

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advertising agent همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advertising agent. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advertising agent بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advertising agent

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advertising agent و کاربرد کلمه advertising agent در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advertising agent را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advertising agent و همچنین مطالعه مثال برای advertising agent، اقدام به جمله سازی با کلمه advertising agent نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advertising agent در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advertising agent به کمک همین جملات با advertising agent و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advertising agent می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advertising agent، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advertising agent را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advertising agent در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advertising agent به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advertising agent است. با ساختن جمله برای لغت advertising agent به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان