EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advance planning" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advance planning را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advance planning و همچنین مطالعه مثال برای advance planning، اقدام به جمله سازی با کلمه advance planning نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advance planning در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advance planning به کمک همین جملات با advance planning و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advance planning می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با advance planning برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advance planning را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advance planning به انگلیسی

جمله با advance preparation جمله با advanced جمله با advanced degree جمله با advanced level جمله با advanced search جمله با advanced technology جمله با advancement جمله با advancements جمله با advancer جمله با advances(0) What is the modern definition of "advance planning"?

(1) How to Use "advance planning" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "advance planning" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advance planning" can get slippery.

(4) The Best Definition of "advance planning" I’ve Heard So Far.

(5) "advance planning" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "advance planning"?

(7) What is the definition of an "advance planning"?

(8) What Is "advance planning"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "advance planning" in a sentence.

(10) The Word "advance planning" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "advance planning".

(12) What is definition of "advance planning" by Merriam-Webster.

(13) "advance planning" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "advance planning"?

(15) "advance planning" sentence examples.

(16) "advance planning": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advance planning".

(18) How do you explain "advance planning"?

(19) What can I say instead of "advance planning"?

(20) What is a synonym for "advance planning"?

(21) What is a antonym for "advance planning"?

(22) What do you mean by "advance planning"?

(23) What is another word for "advance planning"?

(24) What is the best definition of "advance planning"?

(25) What is "advance planning" definition and meaning?

(26) How to use "advance planning" in a sentence.

(27) The Word "advance planning" in Example Sentences.

(28) "advance planning" meaning in english, "advance planning" definitions.

(29) Primary meanings of "advance planning".

(30) Full definitions of "advance planning".

(31) Full meaning of "advance planning".

(32) The Word "advance planning" in Example Sentences.

(33) Best definition of "advance planning".

(34) Define "advance planning" in one sentence, define "advance planning" in one word.

(35) What is the meaning of "advance planning" in a sentence.

(36) The Word "advance planning" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "advance planning".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advance planning


به جای حفظ کردن لغت advance planning ، جملات کوتاه با advance planning را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advance planning، جملات کوتاه مختلف با لغت advance planning را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advance planning، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advance planning را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advance planning در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advance planning

ساختن جمله با advance planning به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advance planning است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advance planning را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advance planning ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advance planning که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advance planning

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advance planning

یک جمله ساده با advance planning از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advance planning

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advance planning، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advance planning به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advance planning بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advance planning

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advance planning همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advance planning فرق دارد. در جملات پیچیده با advance planning، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advance planning بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advance planning

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advance planning همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advance planning. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advance planning بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advance planning

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advance planning و کاربرد کلمه advance planning در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advance planning را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advance planning و همچنین مطالعه مثال برای advance planning، اقدام به جمله سازی با کلمه advance planning نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advance planning در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advance planning به کمک همین جملات با advance planning و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advance planning می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advance planning، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advance planning را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advance planning در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advance planning به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advance planning است. با ساختن جمله برای لغت advance planning به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان