EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advanced search" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advanced search را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advanced search و همچنین مطالعه مثال برای advanced search، اقدام به جمله سازی با کلمه advanced search نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advanced search در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advanced search به کمک همین جملات با advanced search و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advanced search می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با advanced search برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advanced search را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advanced search به انگلیسی

جمله با advanced technology جمله با advancement جمله با advancements جمله با advancer جمله با advances جمله با advancing جمله با advantage جمله با advantaged جمله با advantageous جمله با advantageously(1) What is the modern definition of "advanced search"?

(2) How to Use "advanced search" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "advanced search" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advanced search" can get slippery.

(5) The Best Definition of "advanced search" I’ve Heard So Far.

(6) "advanced search" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "advanced search"?

(8) What is the definition of an "advanced search"?

(9) What Is "advanced search"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "advanced search" in a sentence.

(11) The Word "advanced search" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "advanced search".

(13) What is definition of "advanced search" by Merriam-Webster.

(14) "advanced search" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "advanced search"?

(16) "advanced search" sentence examples.

(17) "advanced search": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advanced search".

(19) How do you explain "advanced search"?

(20) What can I say instead of "advanced search"?

(21) What is a synonym for "advanced search"?

(22) What is a antonym for "advanced search"?

(23) What do you mean by "advanced search"?

(24) What is another word for "advanced search"?

(25) What is the best definition of "advanced search"?

(26) What is "advanced search" definition and meaning?

(27) How to use "advanced search" in a sentence.

(28) The Word "advanced search" in Example Sentences.

(29) "advanced search" meaning in english, "advanced search" definitions.

(30) Primary meanings of "advanced search".

(31) Full definitions of "advanced search".

(32) Full meaning of "advanced search".

(33) The Word "advanced search" in Example Sentences.

(34) Best definition of "advanced search".

(35) Define "advanced search" in one sentence, define "advanced search" in one word.

(36) What is the meaning of "advanced search" in a sentence.

(37) The Word "advanced search" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "advanced search".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advanced search


به جای حفظ کردن لغت advanced search ، جملات کوتاه با advanced search را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advanced search، جملات کوتاه مختلف با لغت advanced search را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advanced search، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advanced search را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advanced search در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advanced search

ساختن جمله با advanced search به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advanced search است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advanced search را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advanced search ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advanced search که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advanced search

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advanced search

یک جمله ساده با advanced search از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advanced search

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advanced search، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advanced search به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advanced search بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advanced search

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advanced search همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advanced search فرق دارد. در جملات پیچیده با advanced search، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advanced search بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advanced search

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advanced search همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advanced search. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advanced search بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advanced search

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advanced search و کاربرد کلمه advanced search در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advanced search را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advanced search و همچنین مطالعه مثال برای advanced search، اقدام به جمله سازی با کلمه advanced search نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advanced search در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advanced search به کمک همین جملات با advanced search و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advanced search می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advanced search، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advanced search را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advanced search در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advanced search به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advanced search است. با ساختن جمله برای لغت advanced search به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان