EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "advance booking" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات advance booking را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advance booking و همچنین مطالعه مثال برای advance booking، اقدام به جمله سازی با کلمه advance booking نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advance booking در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advance booking به کمک همین جملات با advance booking و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advance booking می باشد.


در قسمت ذیل 38 جمله با advance booking برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با advance booking را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با advance booking به انگلیسی

جمله با advance copy جمله با advance payment جمله با advance planning جمله با advance preparation جمله با advanced جمله با advanced degree جمله با advanced level جمله با advanced search جمله با advanced technology جمله با advancement(1) What is the modern definition of "advance booking"?

(2) How to Use "advance booking" with Example Sentences.

(3) If you had to explain to someone who was learning English what "advance booking" is, what would you say?

(4) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "advance booking" can get slippery.

(5) The Best Definition of "advance booking" I’ve Heard So Far.

(6) "advance booking" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(7) What is the best definition of "advance booking"?

(8) What is the definition of an "advance booking"?

(9) What Is "advance booking"? Detailed Definition and Meaning.

(10) Use "advance booking" in a sentence.

(11) The Word "advance booking" in Example Sentences.

(12) English Sentences with Audio Using the Word "advance booking".

(13) What is definition of "advance booking" by Merriam-Webster.

(14) "advance booking" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(15) How do you write a good sentence with "advance booking"?

(16) "advance booking" sentence examples.

(17) "advance booking": In a Sentence.

(18) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "advance booking".

(19) How do you explain "advance booking"?

(20) What can I say instead of "advance booking"?

(21) What is a synonym for "advance booking"?

(22) What is a antonym for "advance booking"?

(23) What do you mean by "advance booking"?

(24) What is another word for "advance booking"?

(25) What is the best definition of "advance booking"?

(26) What is "advance booking" definition and meaning?

(27) How to use "advance booking" in a sentence.

(28) The Word "advance booking" in Example Sentences.

(29) "advance booking" meaning in english, "advance booking" definitions.

(30) Primary meanings of "advance booking".

(31) Full definitions of "advance booking".

(32) Full meaning of "advance booking".

(33) The Word "advance booking" in Example Sentences.

(34) Best definition of "advance booking".

(35) Define "advance booking" in one sentence, define "advance booking" in one word.

(36) What is the meaning of "advance booking" in a sentence.

(37) The Word "advance booking" in Example Sentences.

(38) What is the origin and root of "advance booking".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با advance booking


به جای حفظ کردن لغت advance booking ، جملات کوتاه با advance booking را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advance booking، جملات کوتاه مختلف با لغت advance booking را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advance booking، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advance booking را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advance booking در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه advance booking

ساختن جمله با advance booking به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advance booking است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت advance booking را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت advance booking ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه advance booking که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با advance booking

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با advance booking

یک جمله ساده با advance booking از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با advance booking

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با advance booking، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با advance booking به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با advance booking بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با advance booking

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با advance booking همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با advance booking فرق دارد. در جملات پیچیده با advance booking، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با advance booking بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با advance booking

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advance booking همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت advance booking. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با advance booking بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با advance booking

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با advance booking و کاربرد کلمه advance booking در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات advance booking را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه advance booking و همچنین مطالعه مثال برای advance booking، اقدام به جمله سازی با کلمه advance booking نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از advance booking در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه advance booking به کمک همین جملات با advance booking و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت advance booking می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی advance booking، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه advance booking را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از advance booking در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با advance booking به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی advance booking است. با ساختن جمله برای لغت advance booking به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان