EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "administrative cost" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات administrative cost را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه administrative cost و همچنین مطالعه مثال برای administrative cost، اقدام به جمله سازی با کلمه administrative cost نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از administrative cost در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه administrative cost به کمک همین جملات با administrative cost و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت administrative cost می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با administrative cost برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با administrative cost را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با administrative cost به انگلیسی

جمله با administrative district جمله با administrative division جمله با administrative law جمله با administrative official جمله با administrative overhead جمله با administrative staff جمله با administratively جمله با administrator جمله با administrators جمله با administrivia(0) What is the modern definition of "administrative cost"?

(1) How to Use "administrative cost" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "administrative cost" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "administrative cost" can get slippery.

(4) The Best Definition of "administrative cost" I’ve Heard So Far.

(5) "administrative cost" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "administrative cost"?

(7) What is the definition of an "administrative cost"?

(8) What Is "administrative cost"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "administrative cost" in a sentence.

(10) The Word "administrative cost" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "administrative cost".

(12) What is definition of "administrative cost" by Merriam-Webster.

(13) "administrative cost" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "administrative cost"?

(15) "administrative cost" sentence examples.

(16) "administrative cost": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "administrative cost".

(18) How do you explain "administrative cost"?

(19) What can I say instead of "administrative cost"?

(20) What is a synonym for "administrative cost"?

(21) What is a antonym for "administrative cost"?

(22) What do you mean by "administrative cost"?

(23) What is another word for "administrative cost"?

(24) What is the best definition of "administrative cost"?

(25) What is "administrative cost" definition and meaning?

(26) How to use "administrative cost" in a sentence.

(27) The Word "administrative cost" in Example Sentences.

(28) "administrative cost" meaning in english, "administrative cost" definitions.

(29) Primary meanings of "administrative cost".

(30) Full definitions of "administrative cost".

(31) Full meaning of "administrative cost".

(32) The Word "administrative cost" in Example Sentences.

(33) Best definition of "administrative cost".

(34) Define "administrative cost" in one sentence, define "administrative cost" in one word.

(35) What is the meaning of "administrative cost" in a sentence.

(36) The Word "administrative cost" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "administrative cost".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با administrative cost


به جای حفظ کردن لغت administrative cost ، جملات کوتاه با administrative cost را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی administrative cost، جملات کوتاه مختلف با لغت administrative cost را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی administrative cost، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه administrative cost را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از administrative cost در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه administrative cost

ساختن جمله با administrative cost به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی administrative cost است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت administrative cost را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت administrative cost ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه administrative cost که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با administrative cost

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با administrative cost

یک جمله ساده با administrative cost از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با administrative cost

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با administrative cost، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با administrative cost به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با administrative cost بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با administrative cost

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با administrative cost همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با administrative cost فرق دارد. در جملات پیچیده با administrative cost، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با administrative cost بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با administrative cost

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با administrative cost همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت administrative cost. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با administrative cost بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با administrative cost

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با administrative cost و کاربرد کلمه administrative cost در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات administrative cost را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه administrative cost و همچنین مطالعه مثال برای administrative cost، اقدام به جمله سازی با کلمه administrative cost نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از administrative cost در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه administrative cost به کمک همین جملات با administrative cost و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت administrative cost می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی administrative cost، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه administrative cost را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از administrative cost در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با administrative cost به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی administrative cost است. با ساختن جمله برای لغت administrative cost به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان