EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "administrative law" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات administrative law را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه administrative law و همچنین مطالعه مثال برای administrative law، اقدام به جمله سازی با کلمه administrative law نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از administrative law در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه administrative law به کمک همین جملات با administrative law و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت administrative law می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با administrative law برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با administrative law را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با administrative law به انگلیسی

جمله با administrative official جمله با administrative overhead جمله با administrative staff جمله با administratively جمله با administrator جمله با administrators جمله با administrivia جمله با admins جمله با adminship جمله با admirable

(1) , said that he was going to recommend a hearing before an administrative law judge, equivalent to a collapse of the deal

(2) The high court for administrative law is also known as what?(3) What is the modern definition of "administrative law"?

(4) How to Use "administrative law" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "administrative law" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "administrative law" can get slippery.

(7) The Best Definition of "administrative law" I’ve Heard So Far.

(8) "administrative law" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "administrative law"?

(10) What is the definition of an "administrative law"?

(11) What Is "administrative law"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "administrative law" in a sentence.

(13) The Word "administrative law" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "administrative law".

(15) What is definition of "administrative law" by Merriam-Webster.

(16) "administrative law" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "administrative law"?

(18) "administrative law" sentence examples.

(19) "administrative law": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "administrative law".

(21) How do you explain "administrative law"?

(22) What can I say instead of "administrative law"?

(23) What is a synonym for "administrative law"?

(24) What is a antonym for "administrative law"?

(25) What do you mean by "administrative law"?

(26) What is another word for "administrative law"?

(27) What is the best definition of "administrative law"?

(28) What is "administrative law" definition and meaning?

(29) How to use "administrative law" in a sentence.

(30) The Word "administrative law" in Example Sentences.

(31) "administrative law" meaning in english, "administrative law" definitions.

(32) Primary meanings of "administrative law".

(33) Full definitions of "administrative law".

(34) Full meaning of "administrative law".

(35) The Word "administrative law" in Example Sentences.

(36) Best definition of "administrative law".

(37) Define "administrative law" in one sentence, define "administrative law" in one word.

(38) What is the meaning of "administrative law" in a sentence.

(39) The Word "administrative law" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "administrative law".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با administrative law


به جای حفظ کردن لغت administrative law ، جملات کوتاه با administrative law را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی administrative law، جملات کوتاه مختلف با لغت administrative law را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی administrative law، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه administrative law را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از administrative law در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه administrative law

ساختن جمله با administrative law به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی administrative law است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت administrative law را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت administrative law ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه administrative law که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با administrative law

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با administrative law

یک جمله ساده با administrative law از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با administrative law

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با administrative law، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با administrative law به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با administrative law بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با administrative law

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با administrative law همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با administrative law فرق دارد. در جملات پیچیده با administrative law، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با administrative law بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با administrative law

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با administrative law همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت administrative law. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با administrative law بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با administrative law

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با administrative law و کاربرد کلمه administrative law در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات administrative law را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه administrative law و همچنین مطالعه مثال برای administrative law، اقدام به جمله سازی با کلمه administrative law نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از administrative law در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه administrative law به کمک همین جملات با administrative law و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت administrative law می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی administrative law، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه administrative law را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از administrative law در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با administrative law به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی administrative law است. با ساختن جمله برای لغت administrative law به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان