EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "administrative official" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات administrative official را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه administrative official و همچنین مطالعه مثال برای administrative official، اقدام به جمله سازی با کلمه administrative official نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از administrative official در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه administrative official به کمک همین جملات با administrative official و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت administrative official می باشد.


در قسمت ذیل 40 جمله با administrative official برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با administrative official را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با administrative official به انگلیسی

جمله با administrative overhead جمله با administrative staff جمله با administratively جمله با administrator جمله با administrators جمله با administrivia جمله با admins جمله با adminship جمله با admirable جمله با admirably

(1) according to the administrative official

(2) The king or other highest administrative official elder directed the defense of the local area.(3) What is the modern definition of "administrative official"?

(4) How to Use "administrative official" with Example Sentences.

(5) If you had to explain to someone who was learning English what "administrative official" is, what would you say?

(6) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "administrative official" can get slippery.

(7) The Best Definition of "administrative official" I’ve Heard So Far.

(8) "administrative official" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(9) What is the best definition of "administrative official"?

(10) What is the definition of an "administrative official"?

(11) What Is "administrative official"? Detailed Definition and Meaning.

(12) Use "administrative official" in a sentence.

(13) The Word "administrative official" in Example Sentences.

(14) English Sentences with Audio Using the Word "administrative official".

(15) What is definition of "administrative official" by Merriam-Webster.

(16) "administrative official" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(17) How do you write a good sentence with "administrative official"?

(18) "administrative official" sentence examples.

(19) "administrative official": In a Sentence.

(20) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "administrative official".

(21) How do you explain "administrative official"?

(22) What can I say instead of "administrative official"?

(23) What is a synonym for "administrative official"?

(24) What is a antonym for "administrative official"?

(25) What do you mean by "administrative official"?

(26) What is another word for "administrative official"?

(27) What is the best definition of "administrative official"?

(28) What is "administrative official" definition and meaning?

(29) How to use "administrative official" in a sentence.

(30) The Word "administrative official" in Example Sentences.

(31) "administrative official" meaning in english, "administrative official" definitions.

(32) Primary meanings of "administrative official".

(33) Full definitions of "administrative official".

(34) Full meaning of "administrative official".

(35) The Word "administrative official" in Example Sentences.

(36) Best definition of "administrative official".

(37) Define "administrative official" in one sentence, define "administrative official" in one word.

(38) What is the meaning of "administrative official" in a sentence.

(39) The Word "administrative official" in Example Sentences.

(40) What is the origin and root of "administrative official".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با administrative official


به جای حفظ کردن لغت administrative official ، جملات کوتاه با administrative official را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی administrative official، جملات کوتاه مختلف با لغت administrative official را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی administrative official، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه administrative official را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از administrative official در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه administrative official

ساختن جمله با administrative official به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی administrative official است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت administrative official را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت administrative official ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه administrative official که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با administrative official

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با administrative official

یک جمله ساده با administrative official از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با administrative official

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با administrative official، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با administrative official به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با administrative official بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با administrative official

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با administrative official همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با administrative official فرق دارد. در جملات پیچیده با administrative official، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با administrative official بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با administrative official

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با administrative official همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت administrative official. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با administrative official بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با administrative official

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با administrative official و کاربرد کلمه administrative official در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات administrative official را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه administrative official و همچنین مطالعه مثال برای administrative official، اقدام به جمله سازی با کلمه administrative official نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از administrative official در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه administrative official به کمک همین جملات با administrative official و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت administrative official می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی administrative official، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه administrative official را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از administrative official در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با administrative official به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی administrative official است. با ساختن جمله برای لغت administrative official به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان