EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "adjusting entry" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات adjusting entry را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjusting entry و همچنین مطالعه مثال برای adjusting entry، اقدام به جمله سازی با کلمه adjusting entry نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjusting entry در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjusting entry به کمک همین جملات با adjusting entry و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjusting entry می باشد.


در قسمت ذیل 37 جمله با adjusting entry برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با adjusting entry را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با adjusting entry به انگلیسی

جمله با adjustive جمله با adjustment جمله با adjustments جمله با adjustor جمله با adjusts جمله با adjutant جمله با adjuvant جمله با adjuvants جمله با adl جمله با adle(0) What is the modern definition of "adjusting entry"?

(1) How to Use "adjusting entry" with Example Sentences.

(2) If you had to explain to someone who was learning English what "adjusting entry" is, what would you say?

(3) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "adjusting entry" can get slippery.

(4) The Best Definition of "adjusting entry" I’ve Heard So Far.

(5) "adjusting entry" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(6) What is the best definition of "adjusting entry"?

(7) What is the definition of an "adjusting entry"?

(8) What Is "adjusting entry"? Detailed Definition and Meaning.

(9) Use "adjusting entry" in a sentence.

(10) The Word "adjusting entry" in Example Sentences.

(11) English Sentences with Audio Using the Word "adjusting entry".

(12) What is definition of "adjusting entry" by Merriam-Webster.

(13) "adjusting entry" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(14) How do you write a good sentence with "adjusting entry"?

(15) "adjusting entry" sentence examples.

(16) "adjusting entry": In a Sentence.

(17) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "adjusting entry".

(18) How do you explain "adjusting entry"?

(19) What can I say instead of "adjusting entry"?

(20) What is a synonym for "adjusting entry"?

(21) What is a antonym for "adjusting entry"?

(22) What do you mean by "adjusting entry"?

(23) What is another word for "adjusting entry"?

(24) What is the best definition of "adjusting entry"?

(25) What is "adjusting entry" definition and meaning?

(26) How to use "adjusting entry" in a sentence.

(27) The Word "adjusting entry" in Example Sentences.

(28) "adjusting entry" meaning in english, "adjusting entry" definitions.

(29) Primary meanings of "adjusting entry".

(30) Full definitions of "adjusting entry".

(31) Full meaning of "adjusting entry".

(32) The Word "adjusting entry" in Example Sentences.

(33) Best definition of "adjusting entry".

(34) Define "adjusting entry" in one sentence, define "adjusting entry" in one word.

(35) What is the meaning of "adjusting entry" in a sentence.

(36) The Word "adjusting entry" in Example Sentences.

(37) What is the origin and root of "adjusting entry".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با adjusting entry


به جای حفظ کردن لغت adjusting entry ، جملات کوتاه با adjusting entry را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusting entry، جملات کوتاه مختلف با لغت adjusting entry را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusting entry، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjusting entry را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjusting entry در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه adjusting entry

ساختن جمله با adjusting entry به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjusting entry است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت adjusting entry را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت adjusting entry ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه adjusting entry که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با adjusting entry

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با adjusting entry

یک جمله ساده با adjusting entry از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با adjusting entry

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با adjusting entry، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjusting entry به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با adjusting entry بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با adjusting entry

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با adjusting entry همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با adjusting entry فرق دارد. در جملات پیچیده با adjusting entry، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با adjusting entry بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با adjusting entry

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjusting entry همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت adjusting entry. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با adjusting entry بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با adjusting entry

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با adjusting entry و کاربرد کلمه adjusting entry در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات adjusting entry را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه adjusting entry و همچنین مطالعه مثال برای adjusting entry، اقدام به جمله سازی با کلمه adjusting entry نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از adjusting entry در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه adjusting entry به کمک همین جملات با adjusting entry و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت adjusting entry می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی adjusting entry، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه adjusting entry را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از adjusting entry در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با adjusting entry به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی adjusting entry است. با ساختن جمله برای لغت adjusting entry به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان