EnglishVocabulary.ir

جمله انگلیسی با "actuators" + تلفظ جملاتدر صورتی که قصد یادگیری لغات actuators را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه actuators و همچنین مطالعه مثال برای actuators، اقدام به جمله سازی با کلمه actuators نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از actuators در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه actuators به کمک همین جملات با actuators و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت actuators می باشد.


در قسمت ذیل 71 جمله با actuators برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با actuators را نیز گوش دهید.


جمله سازی با لغات مرتبط با actuators به انگلیسی

جمله با actus جمله با acu جمله با acuity جمله با aculeate جمله با acumen جمله با acuminate جمله با acuminous جمله با acupressure جمله با acupuncture جمله با acupuncturist

(1) Some actuators include an encoder and digital position readout.

(2) In what direction do modern coil actuators move?

(3) So if we could build soft actuators

(4) I wanted to combine the high speed and efficiency of electrically driven actuators with the versatility of soft

(5) HASEL stands for hydraulically amplified self-healing electrostatic actuators. Here you see a geometry called Peano-HASEL actuators

(6) We developed these novel actuators for the joints

(7) The current amputation paradigm hasn't changed fundamentally since the US Civil War and has grown obsolete in light of dramatic advancements in actuators

(8) The actuators come in

(9) This is one of our actuators

(10) So here's a couple thousand or so actuators


جمله با "actuators"(11) We've got the smarts and the actuators.

(12) They can embed sensors and actuators right in the form itself.

(13) 1. The development of better miniature actuators and smart materials will make such robots affordable for all.

(14) Double Acting actuators require a 4-way solenoid

(15) The limitations of air cylinder actuators are mechanical spring limitsthrust requirements in excess of 75

(16) Bevel gear actuators are available on 2 - 48 ( DN 50 - DN 1200 ) valves with handwheel or actuators.

(17) When ordering bevel gear actuators

(18) Bevel gear actuators are recommended when pressure exceeds limits shown.

(19) The actuators respond to audio signals in the computer and cause the haptic feedback.

(20) Off penetrable knife gate valve is a new type of fast-flow regulating valve with both ends opened and closed operation of actuators that can double increase headstock speed .


مثال برای "actuators"(21) The relation between input magnetic field and output strain by the giant magnetostrictive actuators exhibits nonlinearities and hysteresis.

(22) Inchworm actuators are classified by the clamping mechanism.

(23) The clamping mechanism of inchworm actuators possesses four developing types:active clamp

(24) The actuators incorporate sophisticated electronics that provide - intrusive set - up and interrogation via an infra - red hand held remote.

(25) The Hytork range of quarter turn actuators are piston operated. The linear movement is translated to quarter turn through a simple central modular rack and pinion

(26) An air decoupling mechanism was designed to place the voice coil actuators on the base and effectively reduce the motion inertia.

(27) Requirements for the principals and development of precise light beam steering and focus equipments which use piezoelectric or voice coil actuators.

(28) A Fast-steering Mirror(FSM) with a spherical pair supporting structure driven by linear voice coil actuators was designed to control the transmission direction of a laser precisely.

(29) These actuators are easy to install by mounting near the fuel system and direct connecting to the fuel control rod or lever.

(30) Electric Actuators vs. Hydraulic Cylinders: The plow on the CopperHead is moved up and down by a set of electric linear actuators.


جمله انگلیسی با کلمه "actuators"(31) The structure types and characteristics of 6 degree of freedom closed chain manipulators with all the actuators on the base are systematically studied in this paper.

(32) Piezoelectric actuators ( PZT ) driving power supply is the key component in the micro - displacement system.

(33) One pump powered by gas engine and multi - actuators is a popular model in construction machine field.(34) What is the modern definition of "actuators"?

(35) How to Use "actuators" with Example Sentences.

(36) If you had to explain to someone who was learning English what "actuators" is, what would you say?

(37) Maybe it seems like a simple question, but the meaning of the word "actuators" can get slippery.

(38) The Best Definition of "actuators" I’ve Heard So Far.

(39) "actuators" - Definition, pictures, pronunciation and usage note.

(40) What is the best definition of "actuators"?

(41) What is the definition of an "actuators"?

(42) What Is "actuators"? Detailed Definition and Meaning.

(43) Use "actuators" in a sentence.

(44) The Word "actuators" in Example Sentences.

(45) English Sentences with Audio Using the Word "actuators".

(46) What is definition of "actuators" by Merriam-Webster.

(47) "actuators" in a sentence (esp. good sentence like quote, proverb...).

(48) How do you write a good sentence with "actuators"?

(49) "actuators" sentence examples.

(50) "actuators": In a Sentence.

(51) Here are 100 fantastic examples of sentences and phrases with the word "actuators".

(52) How do you explain "actuators"?

(53) What can I say instead of "actuators"?

(54) What is a synonym for "actuators"?

(55) What is a antonym for "actuators"?

(56) What do you mean by "actuators"?

(57) What is another word for "actuators"?

(58) What is the best definition of "actuators"?

(59) What is "actuators" definition and meaning?

(60) How to use "actuators" in a sentence.

(61) The Word "actuators" in Example Sentences.

(62) "actuators" meaning in english, "actuators" definitions.

(63) Primary meanings of "actuators".

(64) Full definitions of "actuators".

(65) Full meaning of "actuators".

(66) The Word "actuators" in Example Sentences.

(67) Best definition of "actuators".

(68) Define "actuators" in one sentence, define "actuators" in one word.

(69) What is the meaning of "actuators" in a sentence.

(70) The Word "actuators" in Example Sentences.

(71) What is the origin and root of "actuators".


نکاتی در خصوص اهمیت یادگیری جملات انگلیسی با actuators


به جای حفظ کردن لغت actuators ، جملات کوتاه با actuators را حفظ کنید.

اگر واقعاً نمی توانید از حفظ کردن دل بکنید، به جای حفظ کردن لغت انگلیسی actuators، جملات کوتاه مختلف با لغت actuators را حفظ کنید. مثلاً به جای اینکه لغت “university” را به معنی “دانشگاه” حفظ کنید، عبارت “I go to university” به معنی “من به دانشگاه می روم” را حفظ کنید. وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی actuators، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه actuators را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از actuators در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


جمله سازی با کلمه actuators

ساختن جمله با actuators به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی actuators است. اما برای اینکه مغز شما بتواند لغت actuators را در آینده به یاد بیاورد، بهترین راه استفاده از روش زیر است:

با لغت actuators ده جمله بسازید و در هر کدام از جملات معنای متفاوتی از واژه actuators که می خواهید یاد بگیرید را به کار ببرید. با ساختن جمله از لغات جدید به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.ساختار جملات انگلیسی با actuators

شاید مهم ترین مفهوم در زبان، جمله باشد. یادگیری ساختار جمله (sentence structure) در انگلیسی و هر زبان دیگری امری بسیار ضروری است. هر زبانی گرامر خاص خودش دارد و بر اساس آن ساختار جمله مشخص می شود. همین نکته در مورد زبان انگلیسی هم صدق می کند. در این زبان هم در هر نوع جمله ای قواعد دستوری خاصی حکم فرما است و هر یک از آن ها نقش مهمی در رساندن دقیق منظورمان دارند.

یک جمله گروهی از کلمات می باشد که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و هر کدام از این کلمات اطلاعات خاصی را به ما می دهند. این کلمات اغلب با هم فرق دارند و هر کدام نقش خاص خودشان را در جمله دارند. از مهمترین اجزاء هر جمله می توان به فعل Verb، اسم Noun، صفت Adjective، قید Adverb، حرف ربطی conjunctions، حرف اضافه preposition، حرف تعریف و ... اشاره کرد.


ساختار جملات انگلیسی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد.


جمله ساده با actuators

یک جمله ساده با actuators از یک بند اصلی که شامل فعل و فاعل است، تشکیل شده که اطلاعات کاملی در مورد یک اتفاق یا حالت را به ما می دهد. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است:

فاعل + فعل قابل صرف


جمله مرکب با actuators

برخلاف جملات ساده، در جملات مرکب با actuators، دو بند داریم که با حرف ربط (Conjunction) یا ویرگول (comma) به هم متصل می شوند. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جایی که دو بندی که در ساختار جملات مرکب انگلیسی با actuators به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. ترکیب نحوی ساختار جملات مرکب انگلیسی با actuators بصورت ذیل است:

بند مستقل + حرف ربط همپایه ساز + بند مستقل


جمله پیچیده با actuators

ساختار جمله پیچیده (complex sentence structure) با actuators همانطور که از نامش پیداست کمی با جمله مرکب با actuators فرق دارد. در جملات پیچیده با actuators، در کنار بند مستقل می توان از یک بند وابسته هم استفاده کرد. یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز (Subordinating conjunction) یا ضمیر موصولی (relative pronoun) است. یادتان باشد این بند با این که فاعل و فعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. بنابراین یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد، به یک بند مستقل نیاز دارد. ترکیب نحوی ساختار جملات پیچیده انگلیسی با actuators بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند مستقل وابسته


جمله پیچیده – مرکب با actuators

ساختار پیچیده – مرکب ( compound-complex) با actuators همانطور که از نامش می توان حدس زد، ترکیبی است از جملات پیچیده و مرکب با لغت actuators. یعنی از دو بند مستقل و یک بند وابسته تشکیل می شود. این بندها با حرف ربط همپایه ساز به هم متصل می شوند. ساختار جملات پیچیده – مرکب ( compound-complex) با actuators بصورت ذیل است:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل


– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.سوالات متداول جمله با actuators

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص جمله سازی با actuators و کاربرد کلمه actuators در جملات انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


در صورتی که قصد یادگیری لغات actuators را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه actuators و همچنین مطالعه مثال برای actuators، اقدام به جمله سازی با کلمه actuators نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از actuators در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه actuators به کمک همین جملات با actuators و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت actuators می باشد.


وقتی شما به جای حفظ کردن لغت انگلیسی actuators، جملات کوتاه انگلیسی با کلمه actuators را حفظ می کنید، حداقل مطمئن هستید که می توانید به درستی از actuators در جمله استفاده کنید. در ضمن، به طور ناخودآگاه نیز گرامر زبان انگلیسی را یاد می گیرید.


ساختن جمله با actuators به شما کمک می کند تا واژه ای را که آموخته اید در جمله به کار ببرید و موقعیت استفاده از آن را به خاطر بسپارید. شاید بتوان گفت این بهترین روش یادگیری سریع لغت انگلیسی actuators است. با ساختن جمله برای لغت actuators به مغزتان کمک می کنید تا یاد بگیرد، زیرا به طور فعال در فرآیند یادگیری دخیل می شود.


در صورتیکه این مطلب برای شما مفید بود، به ما امتیاز بدهید.


© کپی رایت 2017 - 2023 , کلیه حقوق محفوظ است | طراحی شده توسط حسام عالمیان